Disclaimer

Privacy en Cookie Statement

Versie 1.0

Inleiding
Wisenten.nl respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Wisenten.nl, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Wisenten.nl en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
Wisenten.nl verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
Wisenten.nl behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wisenten.nl verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Wisenten.nl hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door gebruik te maken van onderstaande adresgegevens.
Wisenten.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Wisenten.nl beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Wisenten.nl na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wisenten.nl gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
De volgende niet-functionele cookies kunnen direct of indirect (via plugins van derden) door deze website worden geplaatst na dat uw toestemming verkregen is:

Beveiliging
Wisenten.nl heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Externe dienstverleners en andere sites
Op de websites van Wisenten.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wisenten.nl kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Contact, vragen en feedback
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Wisenten.nl, dan kunt u deze richten aan:

Wisenten.nl
p/a ARK Natuurontwikkeling
Postbus 21
6997 ZG Hoog Keppel
Telefoon 0314 382190
Email: info@ark.eu

Wijziging van Privacy- en cookie statement
Wisenten.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy en Cookie Statement.