April 22, 2022

Vijf wisenten uit Kraansvlak naar Spanje

Eind maart zijn vijf wisenten uit het Kraansvlak, in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, naar Spanje geëxporteerd. Ze zijn uitgezet in La Serreta European bison project, een gebied in het midden van Spanje. De belangrijkste aanleiding voor dit export is dat twee volwassen stieren geslachtsrijp zijn geworden. Zij zijn in het Kraansvlak geboren en nu oud genoeg om zich voort te planten. In hun eigen kudde is er, door de kleine groep, te veel kans op inteelt. In de kudde in La Serreta kunnen ze zorgen voor meer genetische variatie. Dit is extra belangrijk bij diersoorten waarvan de populatie niet groot is.

 

Zoektocht naar geschikt nieuw leefgebied

“Bij de zoektocht naar een nieuw leefgebied gebruiken we een criterialijst waar een gebied volgens ons aan zou moeten voldoen. Zo vinden we het erg belangrijk dat een dier in een natuurlijke kudde terecht komt: een kudde die zich kan voortplanten en kan bestaan uit volwassen dieren, koeien, stieren, kalveren en jaarlingen. Daarnaast willen we dat de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, zoals voedselzoekgedrag en sociale interacties en met weinig menselijke interventie. En we willen dat ze veel ruimte en een gevarieerd landschap hebben met bos, grasland, struweel, plekken om een zandbad te nemen.” aldus Simone de Maat, boswachter PWN. Gelukkig is het deze keer gelukt een gebied te vinden dat aan deze voorwaarden voldoet.

Vrachtwagen transport 2022

Foto: Vrachtwagen op de ochtend van het transport bij Kraansvlak.

Van 300 naar 600 hectare

In Spanje komen de twee stieren én drie jonge koetjes in een gebied van 600 hectare met vooral dennenbomen en grasland. Het is een rijker gebied dan ze gewend zijn, wat betekent dat er voldoende voedingsstoffen te vinden zullen zijn voor de grote kudde die het met de komst van deze vijf dieren wordt. Er leefde al een groep van 22 dieren. Fernando Moran van European Bison Conservation Center of Spain, de coördinator van de meeste wisentgebieden in Spanje, vertelt over het loslaten van de wisenten in hun nieuwe leefgebied. “Na een reis van 24 uur kwam de vrachtwagen aan. De eerste stier, die bij het inladen ook de meeste tijd nodig had om erin te gaan, wilde er maar niet uit. Het kostte uren geduld om uiteindelijk het dier de vrachtwagen uit te zien gaan. De andere vier dieren volgden gelukkig daarna sneller. Op het moment van loslaten was de kudde die daar al leefde in een heel ander deel van het gebied, maar al gauw kwamen deze dieren met de nieuwe dieren kennismaken. We hadden eigenlijk gehoopt dat de vijf Nederlandse wisenten wat meer tijd zouden hebben om te wennen, maar de kennismaking verliep gelukkig rustig en ontspannen.“

Wisent Kraansvlakstier Spaanse bodem La Serreta

Foto: De eerste Kraansvlakstier op Spaanse bodem in La Serreta.

Kraansvlak-wisenten al opgenomen in Spaanse kudde

Foto: De kudde heeft de Kraansvlak-wisenten al opgenomen in hun midden.

Rust in de Spaanse wisentenkudde

Foto: Rust in de kudde

 

Nieuwe Spaanse habitat

Naast de dennenbomen en het grasland zijn er in La Serreta nog verschillende gebieden met eikenbomen en andere loofbossen met grasland eronder. Er zijn meerdere hectaren rivieroever, vanwege de rivier die het gebied doorkruist, met omliggende valleiweiden. Naast wisenten leven er edelherten en reeën. Soms vind je er ook wilde zwijnen en wolven. De dieren die er leven worden niet bijgevoerd. Heel soms, bij hele strenge winters, worden herten bijgevoerd. Af en toe zie je de wisenten ook van dit hooi eten.

 

De kudde in Kraansvlak

Na deze export leven er in Kraanvlak nog negen dieren; een stier, zeven koeien en een kalf. Deze dieren kunnen nu rustig wennen aan de nieuwe kuddesamenstelling en bijkomen van alle activiteit die zo'n export met zich meebrengt. Ons beheer is gericht op minimale inmenging van de mens, maar bij een export ten behoeve van genetische variatie en dus het voortbestaan van de soort, is inmenging niet te vermijden.

De kudde is weer klaar voor de toekomst. Met een volwassen Tsjechische stier die nog jaren voor nakomelingen kan zorgen, een paar oude wijze koeien die de weg op hun duimpje kennen in het duin, een aantal koeien uit 2017 en 2018 die nog lange tijd voor nakomelingen kunnen zorgen en een koekalfje van vorig jaar, heeft Kraansvlak weer ruimte voor kalfjes die dit jaar of volgend jaar gaan komen. 

De kleinere oude kudde in Kraansvlak een paar dagen na de export

Foto: De kleinere kudde in Kraansvlak een paar dagen na de export bij het Meertje van Burdet.

Foto's

Wisenten in duin - fotograaf Ruud Maaskant
Vrachtwagen transport 2022
Kraansvlakstier Spaanse bodem La Serreta
Kraansvlak-wisenten al opgenomen in Spaanse kudde
Rust in de Spaanse wisentenkudde
De kleinere oude kudde in Kraansvlak een paar dagen na de export