October 28, 2010

Wisenten op televisie

Op 20 oktober 2010 zijn de wisenten in het Kraansvlak gefilmd door de cameraploeg van Vara's Vroege Vogels. 26 oktober was de uitzending op tv. Klik hier als u de uitzending wil zien.

De wisent stierf uit in 1919. De laatste plaats waar dit rund in het wild leefde was in het Poolse woud van Bialowieza. Sindsdien is er veel gebeurd. Op verschillende plaatsen in de Europese natuur wandelen weer wisenten, Europese bizons, nadat ze succesvol zijn uitgezet. Sinds april 2007 loopt, bij wijze van proef, ook een kleine kudde wisenten in Nederland. En die kudde doet het goed.
Het proefproject vindt plaats in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, in de duinen tussen Haarlem en Zandvoort. Sinds de uitzetting in 2007 gaat het goed met de dieren en groeit de kudde gestaag: in 2009 met vier kalfjes en in 2010 met nog eens twee.
Deze zomer zijn twee jonge stiertjes aan de kudde toegevoegd om inteelt te voorkomen en om een meer natuurlijke kuddesamenstelling te krijgen. Naast koeiengroepen is er van nature ruimte voor stierengroepen of meerdere solitaire stieren. Beide stieren vonden al snel aansluiting bij de groep, die op dit moment als één kudde door het gebied trekt. Als de bronst afgelopen is zal de volwassen stier zich waarschijnlijk weer terugtrekken en solitair gaan leven. Of beide jonge stiertjes hem dan volgen, een eigen stierengroepje oprichten of bij de kudde blijven, weten we nog niet. Dat blijft een verrassing.
Het doel van dit Nederlandse proefproject is kennis en ervaring op te doen met wisenten in de Nederlandse situatie, de voedselstrategie zonder bijvoeren en het effect van deze diersoort op het duinlandschap, dynamiek en duinvegetatie. De kudde zal een mate van natuurlijkheid ontwikkelen waardoor ze een bijdrage kan leveren aan het behoud van deze, nog steeds, bedreigde soort. De praktijkervaringen die hier met deze wilde rundachtige worden opgedaan kunnen gebruikt worden voor eventuele herintroductie elders in binnen- of buitenland.

Foto's

Wisent in tegenlicht. Foto: Ruud Maaskant