5 februari 2017

Posities wisenten niet zichtbaar

Sinds 2007 leven er wisenten in Kraansvlak en zijn er dieren uitgerust met een halsbandzender die de posities van de kudde vastlegt. Deze gegevens zijn erg belangrijk voor het goed kunnen monitoren van de wisenten.

LEES VERDER