5 februari 2017

Posities wisenten niet zichtbaar

Sinds 2007 leven er wisenten in Kraansvlak en zijn er dieren uitgerust met een halsbandzender die de posities van de kudde vastlegt. Deze gegevens zijn erg belangrijk voor het goed kunnen monitoren van de wisenten.

LEES VERDER
Wisenten bij Wisentenpad
31 januari 2017

Struinen niet nodig om wisenten te zien

De laatste weken zien we dat een groeiend aantal bezoekers de richtlijnen om gebruik te maken van het Wisentenpad in Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, niet volgt. Dat betreuren wij ten zeerste; dit is namelijk van oudsherre een rustgebied voor de natuur.

LEES VERDER