Ruiterexcursie in het Kraansvlak. Foto: Louise Prevot