Internationaal

De wisent was zo'n honderd jaar geleden uitgestorven in het wild. Gelukkig waren er nog een aantal dieren in gevangenschap waarmee een programma is gestart om de diersoort voor uitsterven te behoeden. Sinds de jaren '50 van de vorige eeuw leven er ook weer wisenten in het wild.

Inmiddels is het aantal wisenten fors toegenomen maar nog altijd wordt de diersoort bedreigd. Er wordt dan ook veel werk gedaan om de toekomst voor de wisent er beter uit te laten zien. Het European Bison Conservation Centre in Polen speelt hier een belangrijke coördinerende rol in. Zo wordt veel onderzoek gedaan en zijn op meerdere plekken in Europa wisenten uitgezet. Hierdoor wordt veel kennis opgedaan en het is belangrijk deze kennis op Europees niveau met elkaar te delen. Ieder jaar organiseert de European Bison Friends Society in Polen een wisentconferentie waar een groot aantal wisentbeheerders en onderzoekers aanwezig zijn om informatie te delen. Ook het Kraansvlak project is vertegenwoordigd.

In 2013 is door de Europese natuurorganisatie Rewilding Europe het European Rewilding Network opgericht. Dit netwerk heeft als doel om inspirerende rewilding initiatieven die door heel Europa plaatsvinden aan elkaar te koppelen. Zodoende wordt het gemakkelijker om informatie uit te wisselen en verdere inspiratie op te doen. Het wisentproject in Kraansvlak was een van de eerste leden van dit Europese netwerk.