In Nederland

Na negen jaar ervaring met wisenten in het Kraansvlak zijn er sinds het voorjaar van 2016 in nog twee natuurgebieden wisenten te zien: op de Veluwe en de Maashorst. Ook hier worden de wisenten en hun effect op het landschap onderzocht. ARK Natuurontwikkeling is bij beide projecten betrokken.

Wisenten Maashorst

De komst van de wisenten naar de Maashorst is mogelijk gemaakt door de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling en door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
Professionele kuddebeheerders van Free Nature houden samen met vrijwilligers toezicht op de dieren. De wisenten werden beschikbaar gesteld door de European Wildlife Bank van Rewilding Europe uit het Wisentproject Kraansvlak van PWN en ARK Natuurontwikkeling; ook de Duitse wisentgebieden Kropp en Springe stelden wisenten beschikbaar.

In de Maashorst leven de wisenten samen met reeën, Exmoor pony's en later met Taurossen.

 

Wisenten Veluwe

De komst van wisenten naar de Veluwe is mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking van Stichting Wisent op de Veluwe in samenwerking met Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling. Het toezicht op de dieren wordt uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers. De wisenten werden beschikbaar gesteld door de European Wildlife Bank van Rewilding Europe en zijn afkomstig uit Duitsland.

Op de Veluwe leven de wisenten in een gebied waar ook wilde zwijnen, edelherten, reeën en af en toe damherten voorkomen.