22 oktober 2009

Koniks losgelaten in het Kraansvlak

Op donderdag 22 oktober is een kleine kudde Konikpaarden losgelaten in duingebied Het Kraansvlak te Overveen. In dit gebied leeft sinds 2007 een groep wisenten, die daarmee de eerste wisenten zijn die in Nederland in het wild leven. Koniks en wisenten zijn geen concurrenten van elkaar. In tegendeel: zij faciliteren elkaar omdat ze een ander graasgedrag hebben. Koniks zijn met name in staat om duinriet te eten en completeren daarmee het graasgedrag van de wisenten. De Koniks gaan meedoen aan het wetenschappelijk onderzoek dat het wisentenproject begeleid.

Van nature is er altijd een heel palet aan grazers in de natuur en dit geldt ook voor het duin. Van oudsher lieten bewoners van de zeedorpen hun runderen, paarden, schapen en geiten grazen in de duinen. Natuurbeheerders worden geconfronteerd met het feit dat de duinen in een schrikbarend hard tempo dicht groeien met grassen, struiken en bossen. Van nature hoort het grasland echter vol bloemen te staan met her en der een stuikje of bosje. Grazers als paard, rund en wisent eten veel gras, bomen en struiken en houden deze zo een beetje in toom. Daarom laten beheerders weer grote grazers in het duin leven. Zo hopen zij de zeldzame duinflora en – fauna te beschermen.

Voor Het Kraansvlak geldt dat er behalve konijnen, reeen, damherten en wisenten nu ook Konikpaarden grazen. De kudde Koniks bestaat uit vier merries en een hengst. De beheerders hopen op veulentjes volgend voorjaar. De paarden draaien mee in het wetenschappelijk onderzoek dat het wisentenproject in Het Kraansvlak begeleid. Hun dagelijkse doen en laten wordt geobserveerd door studenten van diverse universiteiten. Eén van de paarden krijgt ook een zender om zodat de kudde dag en nacht in het 220 ha. grote duingebied is te volgen.

Voor meer informatie:
Leo Linnartz,
Tel. 0187-632239 of 06-51701307

Foto's

Release of konikhorse. Photo: Leo Linnartz