14 februari 2013

(Vol)op bezoek bij de wisenten

De afgelopen maanden hebben vele bezoekers een wandeling door het wisentgebied gemaakt. Het laatste half jaar van 2012 zijn meer dan 500 bezoekers op wisentexcursie naar het Kraansvlak geweest. Een groot deel hiervan heeft een wisentenwandeling gemaakt waarbij men onder de bezielende begeleiding van een boswachter van PWN op zoek is gegaan naar de kudde. De boswachter vertelt tijdens deze excursies algemene informatie over de wisenten en het project, maar ook over andere dieren- en plantensoorten die in het duingebied leven. Uiteraard beantwoord hij/zij graag alle vragen van bezoekers, en maakt van de wandeling een avontuurlijke natuur expeditie. Er zijn ook speciale excursies voor fotografen beschikbaar. Klik hier voor aanvullende informatie en om een excursie te reserveren.

Een andere keuze om de wisenten in hun leefgebied te bewonderen is het maken van een wandeling over het wisentenpad. Al meer dan 1600 wandelaars hebben van deze nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt vanaf de opening van het pad begin november jongstleden. Bezoekers kunnen het pad bewandelen zonder gids, hoewel er wel een aantal toegangsvoorwaarden zijn opgesteld die men in acht dient te nemen vóór de wandeling. Hiervoor zijn speciale informatieborden vervaardigd die aan beide ingangen van het pad staan. Ook zijn er enthousiaste vrijwilligers die u graag verder willen informeren. Omdat u als bezoeker in het leefgebied van de dieren op visite bent, geldt als belangrijkste regel dat de aanwezige fauna (en flora) met respect behandeld wordt. Indien de wisenten niet in de buurt zijn, kunt u nog altijd van het prachtige duinlandschap genieten.

Let op: Het wisentenpad is nog toegankelijk tot en met 1 maart a.s., daarna wordt het pad enige maanden afgesloten in verband met het vogelbroedseizoen. U heeft dus nog twee weken de tijd om op het wisentenpad te wandelen in de wondere wereld van de wisenten!

Foto's

Wisentenexcursie. Foto: Leo Linnartz