26 februari 2015

Verhuizing wisenten Kraansvlak voorbereid

In het Kraansvlak zijn voorbereidingen om een aantal wisenten te verhuizen in volle gang. Door natuurlijke aanwas is de kudde inmiddels dusdanig in aantal toegenomen dat er dieren beschikbaar komen voor andere gebieden. Het projectteam is verheugd dat wisenten uit het Kraansvlak vanaf nu ook elders een kans krijgen op een mooie toekomst. Om de verhuizing te realiseren is een vangkraal gebouwd. De kraal helpt om de dieren rustig te kunnen vangen en veterinair voor te bereiden voordat ze op transport gaan.

Sinds 2009 zijn er ieder jaar kalfjes geboren in het Kraansvlak; de eerste wisenten die in de vrije natuur van Nederland zijn opgegroeid. De uitbreiding van de kudde maakt het mogelijk om dieren uit te plaatsen naar andere natuurgebieden. Dieren die de komende jaren vertrekken vanuit het Kraansvlak dragen bij aan een van de belangrijke doelen van het project en dat is de instandhouding van deze bedreigde diersoort. Niet alleen wisenten zullen geëxporteerd worden, maar ook kennis. Projectpartners PWN en ARK Natuurontwikkeling dragen namelijk graag jarenlang opgedane ervaringen uit naar andere wisentgebieden, in binnen- en buitenland.

Wisent en publiek. Foto: Esther Linnartz

De vangkraal in het Kraansvlak zal in april voor de eerste maal gebruikt worden voor het vervoer van vijf dieren naar de Veluwe. De wisenten leven in de duinen van het Kraansvlak in een omheind terrein. Afgezien van een raster om de dieren in het Kraansvlak te houden leven zij, samen met een groep konikpaarden, onder natuurlijke omstandigheden.

De komende periode zal het terrein waar de wisenten en paarden zich bevinden wederom uitgebreid worden, ditmaal aan de noordoostelijke kant. Dit gebied is in beheer van Staatsbosbeheer. De dieren krijgen hierdoor in totaal 350 hectare ter beschikkking. In het gebied wat aan het huidige wisenttterrein wordt toegevoegd, leeft een groep Schotse hooglanders. Met de uitbreiding van het terrein wordt het palet aan grote grazers in het wisentproject uitgebreid met deze dieren. Dit biedt de kans onderzoek te doen naar de gecombineerde effecten van begrazing. Deze toevoeging op het al bestaande onderzoek zal veel nieuwe informatie opleveren over het samengaan van de diersoorten, en de gezamenlijke impact van hen op het duingebied.

Foto's

Release of bison. Photo: Leo Linnartz