28 juli 2015

Voorbereiding verhuizing wisentstieren

PWN en ARK Natuurontwikkeling werken momenteel aan het verhuizen van twee wisentstieren. Ze gaan vanuit duingebied Kraansvlak naar Spanje om daar hun genetische bijdrage te leveren in andere wisentgebieden. We hopen dat ze in hun nieuwe omgeving volop voor nakomelingen gaan zorgen zoals hun vader, die in 2007 vanuit Polen naar Kraansvlak kwam, de afgelopen jaren gedaan heeft.

De twee stieren zijn eind juli tijdelijk verdoofd in het duingebied om ze te kunnen vervoeren naar een speciaal afgezet gebied (kraal) in het Kraansvlak. Wilde dieren laten zich nu eenmaal moeilijk sturen. De twee stieren worden de komende weken veelvuldig geobserveerd en zullen de benodigde veterinaire onderzoeken ondergaan, die horen bij een verhuizing naar het buitenland. Zo vindt bloedonderzoek plaats om vast te stellen of ze soms iets onder de leden hebben. De voorbereiding wordt begeleid door de vaste dierenarts van de kudde, en boswachters van PWN die bij de reguliere monitoring van de wisenten in het Kraansvlak zijn betrokken.

Foto's

European bison bulls. Photo: Esther Rodriguez