10 juni 2016

Schotse hooglanders in Kraansvlak

In juni is een kleine familiegroep Schotse hooglanders (koe, kalf en stier) losgelaten in het duingebied Kraansvlak. Schotse hooglanders worden ook elders in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waar het Kraansvlak onderdeel van uitmaakt, ingezet voor natuurlijke begrazing. Sinds 2007 zijn in het Kraansvlak, beheerd door PWN, wisenten aanwezig. In 2009 volgde een kleine groep konik paarden. Nu zijn dus ook runderen aan het gebied toegevoegd. 

Sinds de start van het wisentproject in 2007 wordt onderzoek gedaan om meer te weten te komen over het graasgedrag en terreingebruik van de drie grote grazers. Mede daaruit blijkt dat runderen, in dit geval de hooglanders, en wisenten bijvoorbeeld verschillen in de manier waarop ze hun dieet vullen. Zo zien we dat wisenten de bast van bomen schillen terwijl hooglanders juist takjes afbreken ('snoeien'). Dit specifieke vreetgedrag zorgt dat de diersoorten andere lokale effecten op hun omgeving veroorzaken. Daarbij versterkt het het vermoeden dat de beide herkauwers in ditzelfde gebied kunnen leven, omdat ze door de jaargetijden heen verschillen laten zien in welk deel van een plant en wanneer ze van een bepaalde plant vreten.

De hooglanders geven met hun voorkomen een aanvulling op de al aanwezige herbivoren in het Kraansvak waar naast wisenten en koniks ook damherten, reeen en konijnen leven. Voor de duidelijke verschillen tussen wisent en hooglander zie hier.

Foto's