17 maart 2016

Wisenten verhuisd naar Maashorst

Vorige week zijn acht wisenten uit het Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, verhuisd naar de Maashorst in Brabant. De acht dieren zijn geboren in het Kraansvlak. De afgelopen weken zijn de dieren voorbereid op hun verhuizing door het projectteam van PWN, ARK Natuurontwikkeling en Ekogrön, samen met vaste dierenarts Mark Hoyer. Het transport is prima verlopen en de dieren zijn enthousiast ontvangen in hun nieuwe leefgebied. In de Maashorst hebben de wisenten een gebied van 200 hectare tot hun beschikking. Dit gebied zal op termijn uitgroeien naar meer dan 1500 hectare. Met de verhuizing is het tweede Nederlandse natuurgebied met wisenten een feit.

Wisent op de Maashorst, foto: Bob Luijks

Om de dieren goed te kunnen voorbereiden op hun verplaatsing, zijn ze ingevangen in een speciale kraal. Hierdoor is het mogelijk voor de dierenarts om de benodigde veterinaire voorbereidingen (zoals bloed- en mestonderzoek) te doen en het geeft de boswachters de gelegenheid om de dieren extra te observeren. Dat laatste gebeurt trouwens dagelijks in het veld, door boswachters en onderzoekers. Maandelijks wordt er een conditiescore gemaakt van alle wisenten. Zo wordt in de gaten gehouden hoe het met de dieren gaat. In het Kraansvlak leven de wisenten onder natuurlijke omstandigheden. Zij worden niet bijgevoerd en dat is uniek in Europa.

Het Kraansvlakproject begon met drie dieren in 2007, aangevuld met nog eens drie dieren in 2008, allemaal afkomstig uit Polen. Met de geboorte van vijf kalfjes in 2015, groeide de kudde uit naar 24 dieren. Die natuurlijke aanwas maakt het nu mogelijk om één van de doelstellingen van het Kraansvlakproject, uitplaatsen van wisenten naar andere natuurgebieden in Nederland, mogelijk te maken. In 2015 gingen al twee wisentstieren die in het Kraansvlak zijn geboren naar Spanje. Uitwisseling van wisenten is nodig om hun genetische basis breder te maken. Nog geen honderd jaar geleden was de wisent uitgestorven in het wild. Door een fokprogramma zijn er momenteel ongeveer 5500 dieren . Daarmee staat de wisent nog steeds op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

De kudde in het Kraansvlak telt nu 14 dieren en maakt het prima. Wilt u de kudde met eigen ogen zien? De GPS posities die aangeven waar de kudde zich bevind, zijn weer beschikbaar via de website. Het Wisentenpad is per 1 maart gesloten in verband met het vogelbroedseizoen. Desondanks kunt u het gebied en de wisenten bezoeken door met de boswachter mee te gaan op excursie, voor data en aanvullende informatie zie de activiteitenkalender van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

 

Foto's

Wisenten in kraal