5 februari 2017

Posities wisenten niet zichtbaar

Sinds 2007 leven er wisenten in Kraansvlak en zijn er dieren uitgerust met een halsbandzender die de posities van de kudde vastlegt. Deze gegevens zijn erg belangrijk voor het goed kunnen monitoren van de wisenten. Ook geeft het waardevolle informatie voor het ecologische onderzoek wat hier sinds de start van het project plaatsvindt.

Het Kraansvlak is van oudsherre een voor publiek afgesloten gebied. Na de komst van de eerste wisenten is een speciaal uitzichtpunt bij het duinmeer gemaakt waar publiek de kans heeft de wisenten -als zij in de buurt zijn- te zien. Ook vanaf een aantal publiekspaden grenzend aan het wisentleefgebied is het mogelijk de dieren te zien. Om de kans te vergroten de wisenten te spotten, zijn de posities van de halsbandzenders zichtbaar gemaakt op deze website. Zodoende kan ingeschat worden aan welke kant van het wisentgebied de meeste kans is om de wisenten van buiten het raster te zien. Ook als men niet in de buurt is, kan iedereen toch een kijkje nemen waar de wisenten zich zoal in het duingebied ophouden. We hebben de afgelopen jaren talloze positieve berichten binnengekregen dat men waardeert dat de website deze mogelijkheid biedt. 

In 2012 werd een prachtige mijlpaal voor het project bereikt door het Wisentenpad aan de Zandvoortse kant van het wisentgebied te openen. Vanaf dat jaar kunnen mensen kiezen om naast gebruik te maken van de periodieke excursies met de boswachter, ook op eigen gelegeheid het Kraansvlak te bezoeken. Hiervoor hebben we een paar bezoekersregels opgesteld die bij beide ingangen van het Wisentenpad (Gele route) duidelijk zichtbaar aanwezig zijn. Het gebruik van icoontjes geeft overzichtelijk en snel aan wat deze regels zoal zijn. Ook is informatie over het project en de dieren te lezen in speciaal gemaakte metalen informatieboeken. Op de website staan de bezoekersregels uiteraard ook aangegeven. Niet struinen en altijd voldoende afstand tot de dieren houden zijn twee van de acht korte regels. Het pad wordt veel gebruikt en de wisenten worden met grote regelmaat gespot, ook van buiten het raster.

Helaas is er een groeiend aantal bezoekers dat zich niet aan de regels houdt. Ondanks herhaaldelijke verzoeken via onze website en social media, en aanspreken van bezoekers door onze betrokken vrijwilligers van het Wisentenpad, en boswachters van terreinbeheerder PWN. Het is niet toegestaan van het Wisentenpad af te gaan, en honden zijn van harte welkom op andere plaatsen maar niet in het wisentgebied. Deze regels gelden al jaren maar blijkbaar denken er toch bezoekers dat dit niet voor hen geldt. Om de dieren in het gebied de rust te gunnen, zijn we helaas genoodzaakt de posities van de halsbandzender de komende periode niet meer te tonen op de website. Dat betreuren wij ten zeerste, met name voor alle bezoekers die hier enthousiast en volgens de richtlijnen gebruik van maakt. Tot en met 1 maart as is het Wisentenpad nog open, waarna het tijdelijk dicht gaat in verband met het vogelbroedseizoen. 

Foto's