26 maart 2020

Drie wisentenstieren op weg naar nieuwe kudde

Vandaag verhuizen drie wisentenstieren vanuit het Kraansvlak naar andere natuurgebieden in Nederland en Tsjechië. Vanuit Tsjechië wordt ook een stier verhuisd naar het Kraanvlak om zo ook hier te zorgen voor ‘vers bloed’. Het onderling uitwisselen van wisenten is een belangrijke manier om de genenpopulatie gezond te houden. Het behoud van Europa’s grootste beschermde landzoogdier hangt hiervan af

Na de winter en voor de bronsttijd

Om de dieren te kunnen verhuizen worden ze afgevangen in een speciaal door PWN ontworpen (vang)kraal voor wisenten. De beste periode voor het verhuizen van wisenten is als de dieren uit de winter komen, maar nog niet bronstig zijn legt Esther Rodriguez adviseur natuur van PWN uit. De drie stieren die nu op transport gaan zijn inmiddels geslachtsrijp en moeten uit de kudde om inteelt te voorkomen.

Nieuwe kudde wisenten in Zeeland

Twee stieren van drie en vijf jaar oud verhuizen naar natuurgebied Milovice in Tsjechië. De verhuizing van een stier naar natuurgebied Slikken van de Heen in de provincie Zeeland is extra bijzonder, omdat deze verhuizing een nieuwe kudde wisenten compleet maakt. Naast de zesjarige stier uit het Kraansvlak zijn al eerder ook wisenten uit Lelystad en de Maashorst verhuisd naar Zeeland. Deze stier is voorlopig de laatste aanwinst voor de nieuwe kudde.

Versnelde planning door corona

De verhuizing van de wisenten stond oorspronkelijk gepland in april. Doordat landsgrenzen mogelijk gaan sluiten in verband met corona is de geplande verhuizing van de wisenten versneld. De dieren zijn voor vertrek onderzocht door de vaste dierenarts van het project. De uitslagen van dit onderzoek waren belangrijk voor het versneld laten doorgaan van de verhuizing. Manager van het gebied Margot Holland: ‘Het was nog spannend of het zou gaan lukken en we zijn opgelucht en blij dat het toch nog door kan gaan.’

Foto's