28 april 2020

Nieuw thuis voor drie wisentenstieren uit het Kraansvlak

Drie wisentenstieren uit het Kraansvlak zijn eind maart gezond aangekomen in hun nieuwe omgeving. Twee dieren zijn verhuisd naar een natuurgebied in Tsjechië en een derde stier is na een kort transport aangekomen in de provincie Zeeland. Het onderling uitwisselen van wisenten is een belangrijke manier om de genenpopulatie gezond te houden.

Eerste kennismaking

In natuurgebied Slikken van de Heen in Zeeland is in de middag van 26 maart de zesjarige wisent losgelaten. De stier, geboren in Frankrijk, heeft de afgelopen vier jaar in het Kraansvlak gewoond en hier gezorgd voor nageslacht. Het werd inmiddels tijd om zijn waardevolle genen te verspreiden in een nieuwe kudde.

Binnen een paar minuten na aankomst volgde een vriendelijke kennismaking. De kudde was in de buurt van de locatie waar de stier werd losgelaten. De koeien en daarna ook de kalfjes benaderde de stier met een zacht snuffelen en met lichaamscontact.

Verrassend zachtaardig

Een kennismaking met de oudste stier van de kudde volgde. Een imposant dier van vier jaar oud. Esther Rodriguez, adviseur natuur bij PWN zag de ontmoeting met eigen ogen. ‘Het eerste contact verliep verrassend zachtaardig’ vertelt ze. De stieren hebben elkaar twintig minuten lang besnuffeld en met korte duwtjes kop tegen kop en ook met het schudden van de kop werd op een sympathieke manier dominantie getoond. De kudde begon daarna te grazen alsof het nooit anders was geweest.

Nieuwe dominante stier in Tsjechië?

In het Tsjechische natuurgebied Milovice heeft een dominante stier het afgelopen jaar gezorgd voor nageslacht. Naar verwachting zal één van de twee nieuwe stieren deze rol op den duur overnemen. De twee stieren zijn in het Kraansvlak geboren en zijn nu drie en vijf jaar oud. Wisentenstieren zijn na drie jaar geslachtrijp en dat betekent het perfecte moment om de dieren te verplaatsen naar een nieuwe kudde. In de praktijk moeten de nog jonge stieren wachten totdat ze zelf de dominante stier van het gebied worden. Kort na aankomst zijn de dieren losgelaten en uit het zicht verdwenen tussen de begroeiing.

Beschermd door goede samenwerking

Hoewel het aantal wisenten groeit, staan wisenten nog steeds geregistreerd als IUCN rode lijstsoort. Inspanningen voor het voortbestaan van grootste Europese landzoogdier zijn daarom ontzettend belangrijk. Aan het eind van 2018 waren er in totaal 7.500 wisenten geregistreerd (European Bison Pedigree Book, 2018). Door een succesvolle samenwerking tussen natuurbeheerder PWN, natuur begrazingsbedrijf Ekogrön,  natuur begrazingsbedrijf FREE Nature, natuurbeheerder Het Zeeuwse Landschap, dierenarts Mark Hoyer en Tsjechische natuurbeheerder European Wildlife kon de nodige verhuizing ook in coronatijd doorgaan.

Foto's

European bison bulls resting in Tsjechie
Bisons herd, females smelling newcomer