8 juli 2022

Wisentkudde Kraansvlak uitgebreid

Eerder dit jaar zijn vijf wisenten getransporteerd naar een nieuw leefgebied in Spanje. Daarmee was de kudde van Kraansvlak van veertien naar negen dieren geslonken. Inmiddels is de kudde weer gegroeid naar twaalf dieren door natuurlijke aanwas en door het inbrengen van een stier uit Duitsland. En wie weet is de groei nog niet ten einde dit jaar. Drachtige koeien zijn moeilijk te onderscheiden, dus mogelijk dat er nog een kalfje bij komt.

Eerder dit jaar zijn twee stieren en drie koeien uit de kudde gehaald en uitgezet in een prachtig gebied in Spanje, waar ze in een bestaande kudde zijn opgenomen. (lees en zie hier het verslag hiervan: https://www.wisenten.nl/nl/nieuws/2022/vijf-wisenten-uit-kraansvlak-naar-spanje). Deze ‘translocaties’ zijn van belang voor het behoud van een gezonde genenpopulatie van deze ‘Near Threatened (NT)’ diersoort (rode lijst IUCN).

Een maand na deze verplaatsing werden er in Kraansvlak binnen twee weken twee kalfjes geboren, een koetje en een stiertje, bij twee van de wat oudere koeien van de kudde. De kalfjes zijn inmiddels ruim twee maanden bij de kudde en maken het goed. Ze leren hoe zich te gedragen in een kudde waar de verhoudingen duidelijk bepaald zijn door een sociale rangorde met aan het hoofd meerdere leidkoeien. Ze leren wat ze kunnen eten, waar ze dit kunnen vinden, waar water is om af te koelen bij mooi weer enzovoort.

Foto: de kudde trekt door het duin met een van de kalfjes

Naast deze natuurlijke aanwas is de kudde ook gegroeid door de inbreng van een stier uit Duitsland. Wisentgehege Springe (https://www.wisentgehege-springe.de/tiere/wisente/) vangt wisentstieren op die vanwege het risico op inteelt uit wisentkuddes zijn gehaald. Een wisentstier uit deze bachelorgroep is genetisch gezien een mooie aanvulling voor onze kudde. Op termijn tenminste, want dit dier is pas twee jaar oud en wordt in een natuurlijke situatie seksueel actief rond zijn vierde levensjaar. Begin deze maand is hij losgelaten in het Kraansvlak. Inmiddels heeft hij zich aangesloten bij onze stier en hebben ze samen een nieuwe ‘bachelorgroep’ gevormd.

Foto: Duitse stier kijkt wat beduusd om zich heen na zijn vrijlating

Foto: na tien minuten stond hij naast onze stier te grazen in Kraansvlak. Wel nog dicht bij de loslaatplek, maar ze zullen gauw genoeg wegtrekken, het duin in.  

Foto's