Partners

Het wisentproject is gestart als een samenwerking van PWN (drinkwaterbedrijf en tevens beheerder van een groot deel van de Noord-Hollandse duinen), ARK Natuurontwikkeling, Stichting Duinbehoud, Stichting Kritisch Bosbeheer en FREE Nature. Daarnaast wordt samengewerkt met Ekogrön. Ook werkt het project samen met de European Bison Friends Society gevestigd in Polen.

In 2012 hebben hoofdpartners PWN en ARK Natuurontwikkeling besloten de pilot te verlengen tot en met 2017.

Het wetenschappelijk onderzoek wordt begeleid door de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en HAS Den Bosch aangevuld met een aantal externe adviseurs.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Noord-Holland, VSB Fonds, Stichting ANO Fundatie en de Nationale Postcode Loterij. Het wisentenproject wordt via ARK Natuurontwikkeling jaarlijks gesteund door de Nationale Postcode Loterij.

 

Bijlagen

npl-ad.pdf