Project

In het Kraansvlak, een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein nabij de Kennemerduinen, leven sinds 24 april 2007 wisenten. Tussen 2007 en 2017 vindt hier een pilot plaats met wisenten in de Nederlandse natuur, begeleid met wetenschappelijk onderzoek. Het project is gestart door een samenwerking van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, ARK Natuurontwikkeling, Stichting Kritisch Bosbeheer, Stichting Duinbehoud en FREE Nature.

Het doel van dit project is om kennis en ervaring op te doen met wisenten in de Nederlandse situatie en onderzoek te doen naar hun voedselstrategie zonder bijvoeren en naar het effect van deze diersoort op het duinlandschap, duindynamiek en duinvegetatie. De praktijkervaringen die hier met deze wilde rundachtige worden opgedaan kunnen gebruikt worden voor eventuele herintroductie elders in binnen- of buitenland in de toekomst. Door uitwisseling van dieren met andere wisentgebieden in binnen- en buitenland levert de Kraansvlakkudde een bijdrage aan het behoud van deze bedreigde soort.

Naast de interactie tussen wisenten en landschap wordt ook gekeken naar het samengaan met andere aanwezige grazers en bezoekers. De proef startte aanvankelijk met een korte gewenningsperiode waarin de dieren alleen vanaf een uitkijkpunt of door het raster te zien waren. Sindsdien worden ook excursies in het gebied gegeven. In 2012 zijn de eerste 5 jaar van het project geëvalueerd en is besloten om in ieder geval tot 2017 met de proef en het onderzoek door te gaan. Na een uitbreiding in 2012 is het wisentgebied in 2014 wederom vergroot en is inmiddels meer dan 300 hectare.