Waar zijn ze?

Sommige wisenten dragen GPS halsbandzenders. Met de kaart hieronder kunt u de kans inschatten om de wisenten te zien. De GPS locatie wordt op de kaart getoond als de dieren in de buurt van plekken zijn van waar zij volgens de richtlijnen gezien kunnen worden door publiek.

Mededeling: Momenteel werkt de GPS zender  van de wisenten niet. Daardoor verschijnen er geen  posities op de kaart. Wanneer kan  dit opgelost worden is nog niet bekend. We danken u voor uw begrip. We houden u op de hoogte via deze website en onze sociale media kanalen.

Gedurende het Wisentenpadseizoen (september tot maart) willen we er op wijzen dat publiek verzocht wordt op het Wisentenpad te blijven om zo de aanwezige flora en fauna niet te verstoren. Dit deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland is namelijk aangewezen rustgebied voor alle fauna van het Natura 2000 beschermde gebied. Het verlaten van het pad zal negatieve effecten hebben op het onderzoek dat wordt uitgevoerd naar verschillende ecologische aspecten van de wisent, vegetatie en diverse dieren die naar dit gebied komen voor stilte en rust. Het is niet toegestaan in dit gebied te struinen. Wij adviseren bezoekers sterk om op het pad te blijven en de richtlijnen te volgen.