Waar zijn ze?

Sommige wisenten dragen GPS halsbandzenders. Met de kaart hieronder kunt u de kans inschatten om de wisenten te zien. De meest recente GPS locaties worden op de kaart getoond als de dieren in de buurt van plekken zijn van waar zij volgens de richtlijnen gezien kunnen worden door publiek. Dit betekent dat als de dieren in de kern van het gebied zijn, geen posities worden getoond op de kaart.

Gedurende het Wisentenpadseizoen (1 september tot 1 maart) is het toegestaan door het Wisentengebied te wandelen, uitsluitend op het Wisentenpad, om zo de aanwezige flora en fauna niet te verstoren. Dit deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland is namelijk aangewezen rustgebied voor alle dieren en planten van het Natura 2000 beschermde gebied. Het verlaten van het pad zal negatieve effecten hebben op het onderzoek dat wordt uitgevoerd naar verschillende ecologische aspecten van de wisent, vegetatie en diverse dieren die naar dit gebied komen voor stilte en rust. Het is niet toegestaan in dit gebied te struinen. Bezoekers dienen op het pad te blijven en de richtlijnen te volgen.