Waar zijn ze?

Sommige wisenten dragen halsbandzenders en zo lang de techniek ons niet in de steek laat, weten we hierdoor waar ze zijn. Op de kaart vindt u de actuele posities van de wisenten.

Het komt soms voor dat een halsbandzender geen positie door kan geven omdat er op dat moment minder GSM bereik is waar het dier zich bevindt. Daardoor pakt de zender automatisch een antenne-locatie in de buurt. De volgende positie op de kaart is weer correct.

Graag willen we er op wijzen dat publiek verzocht wordt op het Wisentenpad te blijven om zo de aanwezige flora en fauna niet te verstoren. Dit deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland is namelijk aangewezen rustgebied voor alle fauna van het Natura 2000 beschermde gebied. Het verlaten van het pad zal negatieve effecten hebben op het onderzoek dat wordt uitgevoerd naar verschillende ecologische aspecten van de wisent, vegetatie en diverse dieren die naar dit gebied komen voor stilte en rust. Het is niet toegestaan in dit gebied te struinen. Wij adviseren onze bezoekers sterk om op het pad te blijven en de richtlijnen te volgen, zie zelf-op-pad.

 

! Per 25 januari 2018 zijn de GPS posities van de wisentkudde tot nader order niet meer beschikbaar via deze website. Helaas zijn er, ondanks herhaalde verzoeken, meer en meer meldingen dat bezoekers zich niet aan de richtlijnen houden die aangegeven worden op deze website en bij beide ingangen van het wandelpad. Wij betreuren dat we deze actie moeten nemen, vooral voor alle bezoekers die zich wel aan de regels houden.