The recording of bison for TV Buitengewoon in the Kraansvlak dune area. Photo: Twan Teunissen