May 6, 2015

Uitbreiding voorlopig van de baan

De afgelopen maanden werkte het wisentprojectteam toe naar een uitbreiding van wisentleefgebied met een deel van Middenduin. Dit natuurgebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en grenst aan het huidige leefgebied in het Kraansvlak. Op 30 april werd duidelijk dat de gemeenteraad van Bloemendaal momenteel geen toestemming voor de uitbreiding geeft.

Middenduin wordt begraasd door een groep Schotse hooglanders. Daarnaast lopen er damherten en reeën. Door het gebied loopt een ruiterpad. Met de voorgestelde gebiedsuitbreiding komt het ruiterpad deels in wisentgebied te liggen, met de bijbehorende kans de wisenten te paard vanaf het pad te zien. De raadsleden zijn bezorgd dat de terreinuitbreiding leidt tot minder recreatiemogelijkheden voor ruiters die het ruiterpad niet meer willen gebruiken en geven vooralsnog geen toestemming tot gebiedsuitbreiding naar Middenduin.

In het Kraansvlak is inmiddels ervaring opgedaan met wisenten en ruiters te paard. Eerdere ruiterritten geven aan dat deze vorm van recreatie goed samen gaat met wisenten. ARK en PWN blijven zich inzetten om het samengaan van wisenten en ruiters te paard te begeleiden. Daarnaast blijft het geven van voorlichting en educatie net als in de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel van het project. In het Kraansvlak wordt publiek voorgelicht door bebording waarop bezoekersregels vermeld staan. Ook wordt publiek door boswachters en vrijwilligers in het veld geïnformeerd over de dieren en het project.

Na acht jaar wisenten in het Kraansvlak, is inmiddels veel ervaring opgedaan over het samengaan van wisenten en mensen. Zo’n 10.000 mensen hebben met veel plezier een bezoek gebracht aan de wisenten. De eerste jaren door mee te gaan met begeleide excursies. Sinds 2012 kan publiek daarnaast op eigen gelegenheid het wisentgebied bezoeken door gebruik te maken van het Wisentenpad, een wandelpad door de westkant van het gebied.

Foto's

Ruiters met wisenten in de achtergrond. Foto: Ruud Maaskant