January 22, 2010

Workshop over mens en wisent

Op 13 oktober 2009 is een workshop over de relatie tussen mens en wisent gehouden met als doel om de verschillende internationale ervaringen met elkaar te delen. De workshop was georganiseerd door de Large Herbivore Foundation (LHF), op uitnodiging van en in samenwerking met PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. De workshop werd bijgewoond door een select gezelschap van wisentexperts en betrokkenen bij nieuwe wisentprojecten in Nederland en naburige landen. Tijdens de excursie werden de deelnemers getracteerd door de wisenten: de hele kudde stond in een prachtig zonnetje onder een eikenbos te grazen en eikels te eten.

De belangrijkste conclusie van de workshop was:

Er zijn meer pilotprojecten zoals het Kraansvlak nodig om het publiek meer bekend te maken met wisenten in de natuur.
Er is behoefte aan grotere gebieden met wisenten en andere grazers.
Door kennisoverdracht en praktijkervaring is angst voor wisenten bij publiek en veehouders te verminderen.

Klik hier voor een verslag van de workshop en de lezingen. Meer informatie is te vinden op de website van de Large Herbivore Foundation.

Foto's

Workshop Human Dimensions. Photo: Leo Linnartz