February 12, 2010

Aanvulling kudde laat nog even op zich wachten

Twee weken geleden, op 26 januari, zouden twee wisentstiertjes verhuizen van Natuurpark Lelystad naar het Kraansvlak. De dieren zouden de wisentkudde in het Kraansvlak komen versterken om in de toekomst inteelt tegen te gaan. Volgens het protocol werden beide dieren verdoofd, medisch onderzocht, en wakker gespoten. Tevens werden mest- en bloedmonsters genomen om de gezondheid te kunnen bepalen. Bij een van de twee ontwikkelden zich complicaties na de narcose. Ondanks extra medicatie was dit stiertje die dag niet in staat om stevig op de benen te komen. Daarom is besloten beide dieren tijdelijk op stal te zetten, zodat ze goed geobserveerd kunnen worden . We willen ze alleen in goede conditie bij de kudde in het Kraansvlak loslaten.

Na een paar dagen bleek het zwakke stiertje niet op te knappen .Ondanks de deskundige begeleiding is het gestorven, waarschijnlijk aan een combinatie van factoren.

Met het andere stiertje gaat alles goed. Deze zal binnenkort in het Kraansvlak losgelaten kunnen worden. Gekeken wordt nog of een ander stiertje uit Lelystad hem kan vergezellen.

Foto's

Bison in the Kraansvlak dune area 2008. Photo: Leo Linnartz