April 16, 2010

Twee wisentstiertjes gestorven

De twee wisentstiertjes, die recent waren losgelaten in duingebied Het Kraansvlak bij Overveen, zijn overleden. Hun dood komt onverwacht voor de boswachters en andere betrokkenen bij het project, omdat de dieren tot eergisteren nog schijnbaar gezond waren waargenomen in gezelschap van de volwassen wisentstier. Samen vormden de drie mannelijke dieren de laatste dagen een hecht stierengroepje, en leefde tijdelijk apart van de koeiengroep van 9 wisentenkoeien en kalfjes die in de duinen van Het Kraansvlak leven.

Eergistermiddag werd een van de stiertjes liggend aangetroffen en maakte geen goede indruk. Reden om direct de dierenarts te waarschuwen, die vanaf de start bij het wisentenproject in Het Kraansvlak is betrokken. Na uitgebreid onderzoek moest deze tot de conclusie komen dat het dier dusdanig was verzwakt dat redding niet meer mogelijk was. Hij heeft daarop het dier laten inslapen.

Het tweede stiertje werd een dag later op een andere plek in Het Kraansvlak aangetroffen in een soortgelijke situatie. Ook hier moest de dierenarts constateren dat hulp te laat kwam. De volwassen stier week nauwelijks van de zijde van het stervende jonge stiertje, maar liet gelukkig toe dat we ook dit dier in konden laten slapen. De boswachters en alle andere betrokkenen bij het wisentenproject zijn door deze gebeurtenissen erg aangeslagen. Ook al omdat de nieuwe dieren bijna direct na hun komst aansluiting vonden bij de rest van de kudde en het uitstekend naar hun zin leken te hebben. Van de dieren zijn bloedmonsters afgenomen om de oorzaak verder te onderzoeken.

Jongvolwassen dieren hebben het altijd zwaar aan het eind van de winter. Hoewel het voorjaar al weer snel op gang kwam bleken de naweeën van de winter en de trage overgang van het magere wintervoer naar het malse voorjaargras teveel voor beide dieren. Dit ondanks dat de dieren goed keken wat de andere dieren aten en dat nadeden. Door hun levendige gedrag en hun wollige wintervacht was het ook niet opgevallen dat beide jonge dieren zo sterk in conditie terug gelopen waren.

Hoewel de wisentkudde tot nu toe nog nooit enig probleem heeft gehad worden ze nu voor de zekerheid extra in de gaten gehouden. Zij worden bijna dagelijks geobserveerd door studenten en boswachters ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek maar nu is men extra alert. Ook de dierenarts komt nog een paar keer extra kijken. De wisenten leven al drie jaar in het wild in het gebied en hebben het erg naar hun zin. Vorig jaar werden er vier kalfjes geboren. Ook de recente, lange winter hebben ze goed doorstaan omdat juist het Kraansvlak een gevarieerd voedselaanbod biedt. Er worden zelfs weer jonge wisentjes verwacht in de komende maanden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling.

Foto's

Jonge wisentstier. Foto: Leo Linnartz