March 7, 2012

Wisenten Kraansvlak krijgen meer ruimte

Het gaat goed met de wisenten in het Kraansvlak bij Overveen. De kudde groeit voorspoedig, een teken dat de dieren zich thuis voelen. Samenwerkingspartners PWN en ARK Natuurontwikkeling hebben besloten om de huidige 5 jarige pilot, die dit jaar afloopt, met 5 jaar te verlengen tot 2017.

Daarnaast krijgen de wisenten er extra leefgebied bij. Ca 50 hectare duin aan de westkant van het Kraansvlak wordt bij het begrazingsgebied getrokken. Langs de nieuwe westgrens loopt het bestaande Duinpieperpad. Fietsers en wandelaars op dit pad hebben de kans vanaf hier de wisenten te zien, mits de dieren natuurlijk in de buurt lopen.

Herintroductie
De wisent, of Europese bizon, kwam eeuwen geleden ook in Nederland voor, maar verdween, net als in de rest van Europa. In 1927 leefden er geen wilde wisenten meer. Dankzij dierentuinen is de wisent behouden en enkele duizenden dieren leven nu weer in de Europese natuur. Desondanks is het nog steeds een bedreigde diersoort.
In april 2007 brachten ARK (eigenaar van de wisenten) en PWN (beheerder van het duingebied) voor het eerst wilde wisenten terug naar Nederland door de komst van drie dieren uit Polen. In 2008 kwamen daar drie dieren bij. Sindsdien is de kudde gegroeid tot 15 individuen. Ondanks dat is de wisent nog steeds een bedreigde diersoort.

Onderzoek
Eén van de voorwaarden voor PWN bij de pilot was het laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Zo is de afgelopen jaren de invloed van de wisenten op het terrein duidelijk zichtbaar geworden. De dieren nemen veelvuldig zandbaden, brengen de broodnodige verstuiving weer op gang en maken met kardinaalsmuts dichtgegroeide delen van de duinen weer open. Daarmee hebben wisenten een andere invloed op het terrein dan de overige grazers als hooglander, konik, damhert en ree.

Deze en andere resultaten worden komend najaar gepresenteerd tijdens een speciaal symposium. Hoe meer we te weten komen, hoe meer we ook beseffen dat we eigenlijk weinig weten van wisenten. Daarom zal ook tijdens de vervolgpilot verder onderzoek worden gedaan aan deze wilde grazers door diverse universiteiten en hogescholen.

Wisenten en publiek
Honderden mensen hebben de afgelopen vijf jaar via begeleide excursies al kunnen genieten van een ontmoeting met de wisenten of ze gezien vanaf het uitzichtpunt. ARK en PWN willen graag dat ook elders in Nederland het publiek van deze unieke dieren kan genieten. Daarvoor is kennis nodig over de interactie tussen wisenten en publiek. Dit zal de komende jaren verder worden onderzocht.

Foto's

Bison in the Kraansvlak dune area. Photo: Ruud Maaskant