April 24, 2012

Vijf jaar wisenten in het Kraansvlak!

Dinsdag 24 april 2012 was het exact vijf jaar geleden dat de eerste 3 wisenten arriveerden in het Kraansvlak. Inmiddels bestaat de groep uit 15 dieren en deze zomer zullen waarschijnlijk wederom kalfjes worden geboren.

De eerste vijf jaren heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over wisenten en hun effecten op het duingebied bij Overveen. De dieren hebben met hun voorkeur voor het eten van kardinaalsmuts en het nemen van zandbaden voor een andere impact op het terrein gezorgd dan de aanwezige koniks, damherten en reeën. De komende vijf jaar zullen de wisenten wederom geobserveerd worden door onderzoekers.

Om de succesvolle aanwezigheid van wisenten in de Nederlandse natuur te vieren, heeft op zondag 22 april een Wisentendag plaatsgevonden waarbij 50 enthousiaste aanwezigen de première van de wisentenfilm en een presentatie door boswachters hebben bijgewoond.

Op 24 april vierden de betrokkenen bij de pilot het eerste lustrum van de pilot. Er werd met elkaar teruggeblikt op de afgelopen vijf jaar over wat er bereikt is en vooruitgekeken naar de toekomst. Na het vertonen van de wisentenfilm vond een veldbezoek plaats waarbij de kudde wisenten gezien werd bij het duinmeer.

Als dank voor het maken van de wisentenfilm ontving filmmaker Dick Harrewijn als eerste het Gouden (Wisent)Kalf. De film kan op verzoek bekeken worden in bezoekerscentrum De Zandwaaier in Overveen. De wisenten zijn geregeld te zien vanaf het uitkijkpunt. 

Namens alle betrokkenen willen we iedereen van harte bedanken voor de getoonde interesse in de wisentpilot de afgelopen jaren en we hopen u ook in de vervolgfase te mogen informeren over het wel en wee van de wisenten in het Kraansvlak.

Foto's

5 jaar wisenten in het Kraansvlak. Foto: Ruud Maaskant