Historie

Op een begrazingssymposium in de jaren 90 ontmoetten Hans van der Lans van Ecoplan Natuurontwikkeling en Leon Terlouw van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland elkaar, waarbij het gesprek al gauw over wisenten ging. Hans zou graag deze diersoort de kans geven in een afgerasterd niet voor publiek toegankelijk natuurgebied van enkele honderden hectaren.

Begin 2003 vond een gesprek plaats tussen Hans van der Lans en Ruud Lardinois van Kritisch Bosbeheer en PWN (Piet Veel, Rienk Slings, Coen van Oosterom en Leon Terlouw) over eventuele mogelijkheden in een niet openbaar toegankelijk deel van het Kraansvlak wisenten in te zetten. Ook vond een terreinbezoek plaats om te beoordelen of dit een geschikt leefgebied zou zijn voor de wisent. Afgesproken werd een verkennende notitie op te stellen naar de mogelijkheid om wisenten in te zetten in dit gebied: 'Wisenten in het Kraansvlak'.

Een projectgroep, waarin ook Gerben Poortinga van Stichting Tarpan participeerde, ging verder met verkennen van de mogelijkheden en organiseerde op 7 april 2004 een workshop over dit onderwerp, met aansluitend een veldbezoek. Hierna werd op bescheiden schaal gecommuniceerd en draagvlak gezocht en verschenen er diverse artikelen over het voornemen in de pers. In het najaar werd een eerste werkbezoek georganiseerd naar een wisentenproject in Duitsland: Damerower Werder, waarbij ook mensen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aanwezig waren.

In 2005 werd het project verbreed en ontstond een samenwerkingsproject tussen Stichting Duinbehoud, Stichting Kritisch Bosbeheer, ARK Natuurontwikkeling en PWN. Er werd door dit samenwerkingsverband een nieuwe notitie 'Wisenten in het Kraansvlak' uitgebracht waarmee subsidie werd aangevraagd bij diverse subsidieverleners. Alle betrokken partners leverden een bijdrage in natura aan het project. Naast PWN waren de Provincie Noord-Holland, VSB fonds en ANO-fundatie bereid het project met een financiële bijdrage te ondersteunen.
Er werden gebieden in Frankrijk, Duitsland en Zweden bezocht om kennis op te doen over wisenten. Ondertussen bereidde de Radbouduniversiteit een onderzoek voor naar de effecten op de fauna-biodiversiteit en de Rijks Universiteit Groningen een breed onderzoek naar de ecologie van de wisent, waar ook terreinen in het buitenland in betrokken worden. 

Wisenten arriveren in het Kraansvlak (2007)

Op 24 april 2007 was het dan zover: de eerste drie wisenten arriveerden in het Kraansvlak en werden losgelaten onder het toeziend oog van een select gezelschap. Het onderzoek kon meteen van start en tot op heden is er al een zee van kennis verzameld dankzij de inzet van vele studenten en de begeleidende boswachters. Ook de halsbanden die de wisenten dragen leveren sinds die dag een schat aan informatie op. Op 18 maart 2008 volgde de tweede groep van drie wisenten. Ditmaal was er meer pers bij aanwezig en een flinke groep genodigden. In oktober 2009 werd een kleine kudde konikpaarden losgelaten in het Kraansvlak. Sindsdien leven wisenten en koniks naast elkaar.

Bijlagen

Wisentnotitie Kraansvlak 2004
Wisenten in discussie