Onderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, HAS Den Bosch en de Radbouduniversiteit in Nijmegen zijn betrokken (geweest) bij het bestuderen van het gedrag en de invloed van Europa’s laatste en grootste wilde rundachtige in het Kraansvlak. Studenten van diverse hogescholen en universiteiten voeren het onderzoek naar de wisenten in het Kraansvlak uit. Bij het onderzoek wordt samengewerkt met onderzoeksprojecten over wisenten elders in Europa, zodat een breed beeld verkregen wordt over de ecologie van de wisent. Er is namelijk nog veel onbekend over zijn rol in het ecosysteem. De weinige studies die er zijn gedaan richtten zich meestal op andere aspecten dan de ecologie, en de meeste zijn gedaan in populaties die worden bijgevoerd.

Een van de aspecten die onderzocht wordt, is het terreingebruik. Om te weten hoe de dieren van het landschap gebruik maken zijn de wisenten voorzien van GPS/GSM halsbandzenders. Telefonisch wordt ieder uur de positie van de dieren doorgegeven, die dan gerelateerd kan worden aan vegetatiekaarten. Ter vergelijking is ook de kudde koniks van een halsbandzender voorzien en is in een aangrenzend duingebied ook een kudde Schotse hooglanders, wildlevende runderen, gezenderd.

Daarnaast worden de dieren ook rechtstreeks geobserveerd om te bepalen welke planten ze eten en hoe hun gedrag is ten opzichte van elkaar. Ook worden mestmonsters genomen en geanalyseerd, en wordt met behulp van transecten het effect van de wisenten op bos, struweel en gras gemeten. In eerste instantie waren er geen andere grote grazers (paard, rund) in het gebied, maar vanaf oktober 2009 leven er ook wildlevende paarden in het Kraansvlak. Hierdoor is het mogelijk om de verschillen in terreingebruik, voedselkeuze en hun onderling gedrag te bestuderen.

Konikpaarden. Foto: Leo Linnartz

Een ander belangrijk onderzoeksaspect is het effect dat de wisenten hebben op de diversiteit aan dieren en planten. Wisenten creëren door hun gewicht, het eten van bomen en struiken en hun liefde voor het nemen van zandbaden mogelijk een grotere, en deels andere variatie in de vegetatiestructuur dan paarden en runderen. Het dynamische milieu dat zo ontstaat biedt kansen aan veel soorten organismen die hiervan afhankelijk zijn, en die juist zo kenmerkend zijn voor de duinen. HAS Den Bosch houdt zich bezig met onderzoek naar de zandige plekken die ontstaan doordat wisenten en andere dieren er gebruik van maken.

De universiteiten van Groningen en Utrecht helpen ook mee met het onderzoek naar de relatie tussen wisenten en mensen in het Kraansvlak. Voor de toekomst van wisenten in de Nederlandse natuur is het van groot belang om te weten of wisenten naar mensen toe nieuwsgierig, verdedigend, stoïcijns reageren of juist contact vermijden.