17 oktober 2007

Internationale belangstelling voor ons wisentenproject

Vrijdag 12 oktober was er een themadag van Necov (Vlaams-Nederlandse ecologenvereniging) over het onderwerp “Toekomst van de wisent in de Lage Landen”. Naast tal van wetenschappers waren er ook enkele collega’s van Staatsbosbeheer Oost Veluwe aanwezig, die in de toekomst graag iets met wisenten zouden willen. Er werd onder andere gepleit voor een inventarisatie van potentiële leefgebieden van de wisent in Nederland en België. Daarmee lijkt één van de doelstellingen van ons project, het dichterbij brengen van daadwerkelijke herintroductie in Nederland, een stapje dichterbij te komen.

Zondag 14 oktober was Natuurverein Taurus met een grote Duitse en Deense delegatie begrazingsdeskundigen op stap in Nederland. Op zaterdag waren ze al in de Oostvaardersplassen geweest, zondag stond het wisentenproject op de agenda. In Duitsland zijn er al meerdere projecten met wisenten en daarnaast nog een flink aantal in voorbereiding, zoals in het Rothargebirge. Men was onder de indruk van de onderzoeksaanpak en erg geïnteresseerd in de eerste resultaten. In de Zandwaaier kregen ze een presentatie, waarna een bezoek werd gebracht aan het Kraansvlak. De wisenten lieten zich echter helaas niet zien. Aan het eind van de dag kregen we de uitnodiging om onze Kraansvlak-ervaringen ook in Duitsland bij het Rothargebirge te komen presenteren. Een uitnodiging waar we graag gebruik van maken.

Bij beide bijeenkomsten bleek men vooral geïnteresseerd in interacties van wisenten en publiek omdat daarover veel verschil van mening blijkt te bestaan. Over dit aspect doen we in het Kraansvlak voorzichtig ervaring op, nu eerst met onderzoekers, boswachters en een enkele excursie en in de toekomst waarschijnlijk met begeleide excursies langs vaste routes. “Onze” wisenten gedragen zich tot nu toe voorbeeldig en houden gepaste afstand (en dat doen wij ook).

Foto's

Bison excursion Kraansvlak. Photo: Leo Linnartz