11 november 2008

Wisenten hebben ander effect op natuur dan runderen

Uit recent vergelijkend onderzoek aan wisenten in het Kraansvlak en Schotse Hooglanders in een nabijgelegen deel van de Kennemerduinen zijn een aantal verschillen gebleken tussen beide diersoorten. Wisenten bleken veel meer de bast van bomen en struiken te schillen, terwijl Schotse Hooglanders daarentegen veel meer dunnen twijgen aten. Daarnaast bleek uit de resultaten tot nu toe dat Schotse Hooglanders meer lijken te grazen dan wisenten. Uit mestonderzoek bleek dat vanuit wisentmest wel drie keer zoveel zaden kiemen dan uit mest van Schotse Hooglanders. Ook de soortensamenstelling van de planten die uit wisentmest kiemden verschilde fors van de planten uit Hooglandermest. De komende jaren zal het onderzoek voortgezet worden om meer informatie te verkrijgen en de voorlopige resultaten betrouwbaarder te maken. Studenten die mee willen helpen aan dit onderzoek kunnen zich melden bij Leo Linnartz. Voor meer informatie over het onderzoek en de voorlopige resultaten kan contact opgenomen worden met onderzoekscoördinator Dr. Joris Cromsigt.

Foto's

Bison rubs against tree. Photo: Doreen Rugers