20 januari 2010

Loslaten wisenten

De wisentkudde in het Kraansvlak wordt op 26 januari uitgebreid met twee jonge wisentstiertjes. Dit gebeurt om op termijn inteelt zoveel mogelijk te voorkomen. De twee wisentstiertjes komen uit Natuurpark Lelystad en zijn daar in het voorjaar van 2008 geboren. Het aantal dieren in de kudde komt hiermee op 12.

De bestaande kudde van tien dieren bestaat uit één stier, vier volwassen koeien, één vrouwelijk dier geboren in 2008 en vier jonge wisentkoetjes die afgelopen zomer zijn geboren in het Kraansvlak. Om later inteelt te voorkomen worden twee jonge wisentstiertjes aan de Kraansvlakkudde toegevoegd. Dat lijkt weinig, maar hiermee wordt een grote stap gezet richting een meer natuurlijke kuddesamenstelling. De onverwante jonge stieren kunnen als stierengroepje een eigen rol in het ecosysteem gaan spelen, maar ze kunnen zich ook nog een tijdje koppelen aan de bestaande kudde en later hun eigen weg gaan.

Hiermee wordt de natuurlijke verspreiding van jonge wisentstieren gesimuleerd. Natuurlijke inteeltvermijding krijgt zo een goede kans. Vrijwel nergens in Europa gebeurt dit zo! Bijvoorbeeld alleen in de echt grote terreinen (en daar zijn er maar een handvol van) en in beperkte mate in het 1000 ha grote Eriksberg te Zweden. Kleine terreinen werken onnatuurlijker en zijn eigenlijk vooral fokstations voor de bedreigde soort wisent. Onze zorgvuldige stap is slechts een kleine stap qua aantal dieren, maar een grote stap qua omgang met natuurlijke kuddes!

Foto's

Bison bull Natuurpark Lelystad. Photo: Leo Linnartz