11 januari 2012

Later ingebracht wisentstiertje gestorven

Begin januari is één van de later ingebrachte wisentstiertjes overleden. Het stiertje had al een tijd een kwakkelende gezondheid en contrasteerde sterk met de rest van de kudde, die in blakende gezondheid verkeert. Ondanks intensief toezicht door onze boswachters en onze vaste dierenarts is het niet gelukt om het dier te behouden. Extra medische zorg in het voorjaar zorgde er voor dat hij de zomer en herfst goed door kwam, maar hij sterkte niet goed aan. Ondanks de milde start van de winter liep zijn conditie flink achteruit en werd duidelijk dat hij het toch niet zou redden. Triest voor het dier zelf en de groep waar hij deel van uitmaakte. Maar ook voor de boswachters en toezichthouders die zich zo voor hem ingezet hebben.

Dit wisentstiertje was aangetrokken ter verbreding van de genetische diversiteit. We gaan nu op zoek naar nieuwe stieren, die op den duur een rol kunnen gaan spelen in de voortplanting in het Kraansvlak.

We onderzoeken momenteel wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn die geleid hebben tot de slechte conditie van het stiertje. Dit levert ons belangrijke kennis voor de toekomst. Kennis die we ook met andere natuurbeheerders die wisentkuddes hebben, zullen delen.

Foto's

Wisentstier in duinlandschap. Foto: Ruud Maaskant