21 augustus 2014

Opening uniek Wisentenpad voor wandelaars

Op vrijdag 29 augustus wordt het Wisentenpad in de duinen van Zuid-Kennemerland officieel geopend. Vanaf 30 augustus is publiek dagelijks welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. Wandelaars hebben hiermee de gelegenheid de enige in het wild levende Nederlandse kudde wisenten te zien. De kans om deze dieren in een halfopen duinlandschap te zien, is uniek in West-Europa.

Het Wisentenpad loopt door het gehele westelijk deel van het Kraansvlak, een deel van de Kennemerduinen dat in principe is gesloten voor publiek. Het speciale pad is circa 3 kilometer lang, aangegeven met palen met gele koppen en alleen buiten het broedseizoen open. Op www.wisenten.nl staat een kaart en aanvullende informatie.

Zeven jaar ervaring heeft projectpartners PWN en ARK Natuurontwikkeling geleerd dat de wisenten alert zijn maar geen agressief gedrag naar mensen tonen, mits ze met respect worden bejegend. Dit houdt in dat bezoekers ten minste een afstand van 50 meter moeten houden tot de dieren. Het Wisentenpad is een vaste wandelroute dwars door het duinlandschap dat deels bestaat uit rul zand. Het pad is daarom alleen geschikt voor mensen die goed ter been zijn.

De wisent, ofwel Europese bizon, hoort tot de bedreigde diersoorten. Wereldwijd leven er nu ongeveer 5000 wisenten, waarvan minder dan 3500 in het wild. PWN en ARK Natuurontwikkeling haalden in 2007 en 2008 in totaal 6 wisenten uit Polen naar Nederland en introduceerden ze in het Kraansvlak, een duingebied bij Zandvoort. Met hun specifieke (eet)gedrag helpen zij de dichtgegroeide duinen open te houden zodat duineigen planten en dieren weer kansen krijgen om zich te vestigen en te ontwikkelen.

De kudde voelt zich thuis in het Kraansvlak en elk jaar worden kalfjes geboren, hierdoor is het aantal wisenten gegroeid tot 19 dieren. Ze staan allemaal ingeschreven in het wisentenstamboek, dat in Polen wordt bijgehouden.

Hun leefgebied, het Kraanslak, is ruim 300 hectare groot en de kudde is regelmatig aan de westkant te vinden, waar het Wisentenpad loopt. Dankzij het feit dat één van de wisenten een zender om de hals heeft, is via de website te zien waar de dieren zich bevinden. Maar, net als met andere wilde dieren, is het nooit zeker dat de wisenten zich laten zien. Hoe dan ook geeft een wandeling over het Wisentenpad de unieke mogelijkheid te genieten van dit stuk bijzondere duinnatuur.

Foto's

Bison at the Bison Trail. Photo: Esther Rodriguez