9 april 2016

‘Onze’ wisenten goed gewend aan Maashorst

Een maand geleden zijn acht wisenten uit het Kraansvlak verhuisd naar het Brabantse natuurgebied de Maashorst. Het gaat goed met de dieren. Samen met drie dieren uit Duitse wisentgebieden die later werden toegevoegd zijn ze hun nieuwe leefomgeving aan het verkennen.

Na maanden van voorbereiding is op 7 en 8 maart een deel van de wisentenkudde uit het Kraansvlak overgebracht naar de Maashorst. Dit werd hiermee het tweede Nederlandse natuurgebied waarin wisenten leven. Enkele dagen later werd de groep uitgebreid met onverwante dieren uit Duitsland. De wisenten vormden al snel een kudde. Binnen de nieuwe samengestelde groep wordt de hierarchie bepaald door te sparren met leeftijdsgenoten. Deze krachtsmetingen gaan er niet heftig aan toe, en zorgen voor duidelijkheid en rust binnen de kudde.  

De wisentenkudde heeft op de Maashorst een gebied van 200 hectare ter beschikking waarin grazige weides afgewisseld worden door struweel, bosrijke delen en natte zones. In het gebied zijn volop sporen van de wisenten te zien. Nu de temperatuur omhoog gaat, nemen de wisenten volop zandbaden en schuren ze aan bomen om de wintervacht af te gooien. Door het gebied blijven flinke plukken wisentvacht achter. En dat is goed nieuws voor vogels die gaan nestelen want wisentvacht lijkt uitermate geschikt voor het verfraaien van een nestje.

Projectcoordinator van het wisentenproject Kraansvlak Yvonne Kemp was op 8 april bij de kudde wisenten in de Maashorst op bezoek. De dieren vormen een rustige kudde, zoals we ook in het Kraansvlak gewend zijn. Door de kudde in het nieuwe wisentleefgebied te monitoren, komt aanvullende kennis over de ecologie van de wisent naar boven. De Maashorst is een heel ander terrein dan de glooiende duinen van het Kraansvlak. Het team betrokken bij de Kraansvlak kudde is erg geinteresseerd in de ervaringen die nu in de Maashorst opgedaan worden. Ook blijft het Maashorst team van harte welkom om van de kennis uit Kraansvlak te leren!

In Kraansvlak gaat het ook prima met de kudde die na de verhuizing bestaat uit 14 dieren.

Foto's

Wisenten Maashorst