19 december 2018

Wisenten Kraansvlak zorgen voor vers bloed

Zeven wisenten uit het Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij Zandvoort, zijn 18 december begonnen aan een reis naar nieuwe leefgebieden in Spanje. In deze Spaanse natuurgebieden gaan ze zorgen voor meer genetische variatie in de al aanwezige wisentkuddes.

Kraamkamer Kraansvlak

Het wisentproject in Kraansvlak is in 2007 gestart en sindsdien hebben projectpartners PWN en ARK Natuurontwikkeling al meer dan 30 wisentkalfjes zien opgroeien in het duingebied. Alle wisenten die nu verhuizen zijn in het Kraansvlak geboren. De kudde was inmiddels uitgegroeid tot 26 dieren. Gezien de huidige grootte van het wisentleefgebied (ruim 300 hectare) en de voedselbeschikbaarheid is dat aantal aan de hoge kant. Met de verhuizing van de groep van 7 wisenten gaat de huidige wisentenkudde in het Kraansvlak met 19 dieren de winterperiode in.

Voor behoud Europa’s grootste landzoogdier

De wisent, ofwel Europese bizon, staat nog altijd als bedreigde diersoort op de Rode Lijst van de IUCN. Tegenwoordig leven er weer meer dan 5000 wisenten in de Europese natuur, maar dat is nog lang niet voldoende. Internationale samenwerking is van groot belang en het Kraansvlak-project draagt dan ook bij aan het behoud en de verspreiding van wisenten in Europa.

Samen met andere grote grazers als paarden en runderen, zorgen wisenten voor een gevarieerd landschap met bomen, struiken en graslanden. Wisenten nemen veel zandbaden en helpen zo de duindynamiek in het Kraansvlak, waar tal van planten en dieren van profiteren.

Goed voorbereid

De wisenten die verhuizen zijn de afgelopen weken goed voorbereid op hun reis. Met gebruik van een speciaal door PWN ontworpen (vang)kraal voor wisenten, zijn de dieren onderzocht door de vaste dierenarts van het project. PWN en partner Ekogrön hebben de dieren de afgelopen periode intensief gemonitord en gezorgd dat de dieren zo goed mogelijk aan de reis naar Spanje konden beginnen.

Voor het mogelijk maken van dit transport wordt samengewerkt met de Spaanse tak van het European Bison Conservation Centre (EBCC). Eerder zijn door deze samenwerking al wisenten uit Nederland naar Spanje verhuisd. Nu zijn de wisenten op weg naar drie natuurgebieden in Noord-Spanje waar al wisenten leven: Atapuerca in Burgos (waar een stier uit Kraansvlak nu de dominante stier is) en twee gebieden in privé-eigendom La Perla en La Serreta, beide in Segovia. De verplaatsing van de wisenten is mede tot stand gekomen door een bijdrage van Stichting Van Klooster. Het wisentproject in Kraansvlak wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Bijlagen

Artikel wisentbeheer Vakblad Natuur Bos Landschap

Foto's

Wisenten in de sneeuw. Foto: Ruud Maaskant