18 juli 2019

Wisent helpt zangvogels in het broedseizoen

Uit onderzoek blijkt dat het haar van de wisentenvacht favoriet is bij zangvogels voor het maken van hun nestjes. Dit zijn de eerste resultaten uit een groter onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Vogelringstation Van Lennep, naar broedsucces van zangvogels in het duingebied. Bij gebrek aan beschikbaarheid van wisentenhaar gebruiken vogels ook wel mos. PWN gebruikt alle onderzoeksresultaten voor het maken van de juiste beheerkeuzes.

Samensteling van nestmateriaal
De nesten in het Kraansvlak in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, het leefgebied van de wisenten, bestonden slechts voor 74% uit plantaardig materiaal, zoals mos en takjes. De nesten in de Kennemerduinen, waar geen wisenten lopen, bestonden maar liefst uit 97% plantaardig materiaal. Een groot verschil. De voorkeur voor wisentenhaar is niet gek, de haren zijn wollig en zacht in vergelijking met de haren van andere grote grazers, zoals een Schotse hooglander of konink paard. De haren van de wisent zorgen voor een goede isolatie en broedtemperatuur voor de eieren.

Perfecte timing
Als de temperatuur in het vroege voorjaar stijgt verliezen de wisenten hun wintervacht. De dieren schuren hun vacht tegen bomen en struiken, waardoor plukken haar losraken. De zangvogels, zoals pimpelmezen of koolmezen, zijn in deze periode druk in de weer met het bouwen van nesten en maken dankbaar gebruik van de dikke wintervacht.

Vervolg onderzoek
Studenten Toegepaste biologie van de Aeres Hogeschool in Almere gaan de nesten verder analyseren en onderzoeken om te kijken of het nestmateriaal van invloed is op het broedsucces van de zangvogel. ‘We zijn zeer geïnteresseerd in deze resultaten. We vermoeden dat het nestmateriaal zeker van invloed is, maar dat de weersomstandigheden in de lente de grootste impact hebben op het broedsucces van zangvogels’, aldus Esther Rodriguez, bioloog van PWN.

Foto's