15 januari 2015

Wisentproject in regionale en internationale media

De wisenten in het Kraansvlak hebben de afgelopen weken in de schijnwerpers gestaan, zowel regionaal als internationaal.

Tussen Duin & Dijk is een tijdschift over onderzoek naar en bescherming van natuur en landschap in Noord-Holland. In de december-editie doen Piet Veel (voorheen PWN) en Yvonne Kemp (ARK Natuurontwikkeling & PWN) in het artikel 'Wisenten doen goed werk in de duinen' verslag van het wisentproject. Ze kijken terug op de aanleiding van het project om wisenten een kans te bieden in de Nederlandse natuur. Ook aan bod komt de veelheid aan interessante ervaringen die vanaf de komst van de eerste wisenten in 2007 is opgedaan. Ze stellen: 'tot dusverre heeft het project enorm veel gegevens en daarmee een steeds duidelijker beeld opgeleverd over beheer en ecologie van wisenten in de Nederlandse natuur.'

Ook in buitenlandse media is het Nederlandse wisentenproject genoemd.

In de Poolse landelijke krant 'Gazeta Wyborcza', een van de grootste van het land, verscheen het artikel 'Żubr wychodzi z lasu' ofwel 'Bizon uit het bos'. De bekendheid van wisenten, ook wel Europese bizon genoemd, is in Polen zeer groot. Een van de laatste populaties in het wild levende wisenten kwam voor in het oostelijke deel van Polen voordat de diersoort circa een eeuw geleden uitgestorven is in het wild. Polen heeft zich zeer sterk gemaakt om te voorkomen dat de diersoort helemaal uit zou sterven en liep daarmee voorop. Met veel inspanning is met een klein aantal dieren die nog in natuurparken en dierentuinen leefden een programma gestart om de wisent terug in de natuur te krijgen. In 1952 was het dan ook op Pools grondgebied dat wisenten terugkeerden in het wild.

Nog steeds is er veel werk te doen om de diersoort uit de gevarenzone te krijgen. Van oudsherre heerst het beeld dat de wisent vooral een dier van het bos is. Inmiddels is dit langzaamaan aan het veranderen en daarbij spelen de ervaringen uit het duingebied Kraansvlak een belangrijke rol. Wij, gesterkt door ervaringen elders en veel wetenschappelijk onderzoek, zien dat de wisent namelijk prima gedijt in een meer half-open gebied. Het Poolse krantenartikel gaat hierop in en noemt de ervaringen uit het Kraansvlak als voorbeeld, uit monde van projectcoördinator Yvonne Kemp. Goed nieuws want dit betekent dat er in de nabije toekomst ook minder bosrijke gebieden in aanmerking kunnen komen voor wisenten en zo de wereldpopulatie wisenten te laten toenemen.

Bijlagen

Tussen Duin en Dijk

Foto's

Bison and rainbow. Photo: Ruud Maaskant