10 maart 2007

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt wisentproject

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 50.000 euro toegekend voor het begeleidende onderzoek aan de wisenten, die dit voorjaar in het Kraansvlak bij Overveen worden losgelaten. De bijdrage is toegekend uit het Robert Persman Fonds, één van hun Cultuur Fondsen op Naam.

Het Kraansvlak is onderdeel van de Kennemerduinen, gelegen tussen Zandvoort en Bloemendaal. De wisenten komen in een zeer gevarieerd stuk duin met graslanden, bossen en struweel en zoeken zelf hun kost bij elkaar. Er is een klein duinmeer aanwezig, zodat de dieren ook voor hun drinkwater onafhankelijk zijn. De verwachting is dat de dieren veel gras, bomen en struiken gaan eten, soorten die de laatste jaren door diverse oorzaken erg zijn gaan overheersen. Daarnaast nemen de dieren graag een zandbad en gebruiken ze volwassen bomen als schuurpaal. De onderzoekers zijn, net als de terreinbeheerder PWN en eigenaar van de wisenten, ARK, erg benieuwd naar de effecten van de wisenten op het duinlandschap en de daarin levende dieren. In een later stadium worden ook de effecten op andere grazers in de duinen onderzocht.

De wisenten komen te lopen in een van oudsher voor publiek afgesloten deel van het gebied. Het gebied is wel te overzien vanaf een tweetal uitkijkpunten. Onderzocht wordt ook hoe wisenten en publiek samen kunnen gaan. Afhankelijk van die uitkomsten wordt bekeken of er vanaf 2008 mogelijkheden komen voor excursies onder begeleiding in het leefgebied van de wisenten.

Naast kennis, levert dit project ook een bijdrage aan het behoud van de soort. De wisent was in de vorige eeuw op een haar na uitgestorven. Vanuit 12 overgebleven dieren in gevangenschap zijn er nu weer 3000 wisenten gefokt. De meeste dieren leven in het oosten van Europa. De populatie kan alleen maar groeien als er meer gebieden komen waar de dieren terecht kunnen. Verder zorgt een ruimere geografische verspreiding er voor dat bij een uitbraak van ziekte er minder risico is voor het voortbestaan van de soort. 

Foto's

Logo Cultuurfonds