4 maart 2008

Wisenten en andere grazers leven prima samen

Meestal zijn ze niet zo dicht bij elkaar te zien, maar dat wisenten en damherten elkaar niet mijden laat de bijgaande foto van boswachter Wout te Boekhorst zien. Ook andere grazers, zoals reeën zijn er volop in het Kraansvlak. Zelfs konijnen worden weer wat meer gezien en lijken voorzichtig op te krabbelen van hun sterke achteruitgang door beide bekende konijnenziektes. In de toekomst wil duinbeheerder PWN ook weer Koniks in het gebied laten leven.  Met deze rechtstreekse afstammeling van het Europese wilde paard wordt het geheel aan wilde grazers weer een stukje completer.

Foto's

Bison and fallow deer. Photo: Wout Boekhorst