4 november 2014

Posities wisenten tijdelijk niet online

De posities van de wisenten zijn tijdelijk niet te volgen via deze website. Recent is de halsbandzender die deze posities normaal gesproken op de kaart aangeeft namelijk van het dier afgehaald. Hoe dat in het werk is gegaan, wordt prachtig getoond in onderstaande video:

De zenders zijn erg belangrijk om onderzoek uit te voeren, de kudde te kunnen vinden als we een excursie aanbieden, of om te kunnen volgen via onze website. Data die gedurende lange perioden door de zenders verzameld wordt, geeft meer inzicht over de ecologie van wisenten in de duinen van het Kraansvlak (bijv. habitatvoorkeur, activiteitenpatroon, etc.). Een GPS-halsband op een Europese bizon aanbrengen kan helaas niet op afstand worden gedaan, daarom onze excuses voor het tijdelijk niet in staat zijn om de posities van de dieren op deze website te laten zien. We doen ons best om u de wisentkudde zo spoedig mogelijk weer laten volgen!

Voor updates over de wisenten en het project zie ook onze speciale social media pagina's op twitter en facebook!

Foto's

Bison with gps collar. Photo: Ruud Maaskant