12 maart 2014

Wisentproject verliest drie wisentstieren

Afgelopen week zijn drie wisentstieren overleden in het Kraansvlak. De drie stieren zijn in mei 2013 vanuit Frankrijk toegevoegd aan de kudde om te zorgen voor vers bloed. De doodsoorzaak van de drie dieren wordt onderzocht. De overige wisenten hebben een goede conditie, zeker gezien de tijd van het jaar.

De invoer van de stieren uit Frankrijk is erg zorgvuldig voorbereid. Ze zijn preventief behandeld om ze zo goed als mogelijk voor te bereiden op hun leven in de Nederlandse duinen. Na een verblijf in een uitwengebied volgde een succesvolle integratie waarbij de nieuwkomers probleemloos opgenomen werden door de kudde. De afgelopen maanden wees alles erop dat de Franse dieren goed gewend waren aan de nieuwe leefomstandigheden. De stieren werden veelvuldig gezien samen met de andere stieren en sloten zich af en toe aan bij de kudde koeien en jongere dieren. Dit sociale gedrag is bekend van wisentstieren.

Aan het eind van de huidige winterperiode werd een lichte afname van de conditie van de ingevoerde stieren gezien. Daarna zijn ze nog nadrukkelijker dan anders in de gaten gehouden. Eind februari ging het plotseling hard achteruit met de gezondheid van één van de stieren. Binnen een week was hij overleden. Van twee andere stieren verminderde op dat moment ook de conditie waarna maatregelen genomen werden. Met man en macht is dagenlang gewerkt om de gezondheid van de twee zieke stieren te verbeteren. Ze kregen specifiek voedsel en water, en zijn behandeld door de bij het project betrokken dierenarts. Helaas mochten de inspanningen niet baten en zijn ze overleden.
Extra zorg voor de andere wisenten in de kudde was niet nodig. Op 11 maart vond de jaarlijkse conditiecheck plaats. Medewerkers van het wisentproject en externe adviseurs concludeerden na het zien van alle wisenten dat de dieren er voor de tijd van het jaar goed uit zien. Op dit moment zijn er dan ook geen zorgen over de gezondheid van deze dieren. Zoals ieder jaar aan het einde van de winter worden de dieren goed in de gaten gehouden.

Om meer inzicht te krijgen over de doodsoorzaak van de wisenten is sectie verricht op de overleden dieren. Op dit moment wachten we op de uitslagen van diverse onderzoeken. Dit onderzoek is niet alleen van belang voor het project in het Kraansvlak. Ook andere projecten kunnen hier van leren. Wij zullen de resultaten dan ook delen met hen. Vooral voor projecten waar wisenten in- of uitgevoerd gaan worden en voor startende projecten is dit zeer waardevol. De wisent is nog altijd een bedreigde diersoort en heeft alle hulp nodig om in aantal toe te nemen en zich weer te verspreiden over het Europese vasteland.

Foto's

Bison in the Kraansvlak dune area. Photo: Ruud Maaskant