21 oktober 2015

Veldwerkplaats wisenten

Vrijdag 6 november organiseert de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren een Veldwerkplaats over wisenten in Nederland. Tijdens de veldwerkplaats vertellen ARK, PWN en FREE Nature over verschillende kansen van begrazing met wisenten en wordt een bezoek gebracht aan de dieren.

In het Kraansvlak zijn wisenten geherïntroduceerd als grote grazers. Op andere plekken zijn er vergevorderde plannen voor een introductie. Maar wat is het effect van wisenten op een ecosysteem? Op welke manier dragen ze bij aan behoud van biodiversiteit? En met welke praktische zaken moet je rekening houden bij introductie? Natuurlijk speelt ook draagvlak een belangrijke rol. Kunnen recreanten bijvoorbeeld nog wel het gebied in? In het Kraansvlak in NP Zuid-Kennemerland wordt onderzoek gedaan naar de wisenten en hun effect op het ecosysteem en heeft men ook veel ervaring met het proces rondom introductie. 

PROGRAMMA

• Vanaf 9.15 uur: Inloop met koffie/thee
• 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde
• 09.45 – 12.00 uur: Drie presentaties

Wisenten bij PWN en praktische overwegingen/ervaringen uit Kraansvlak
Leon Terlouw (PWN)

Effecten in het terrein en het jarenlange onderzoek
Yvonne Kemp (ARK & PWN)

Hoe creëer je maatschappelijk draagvlak bij introductie van wisenten? Voorbeelden uit Schiermonnikoog
Roeland Vermeulen (FREE Nature)

• 12.00 – 12.15 uur: Klaarmaken voor het veldbezoek
• 12.15 – 16.15 uur: Veldbezoek in het Kraansvlak
• 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting met een drankje

De kosten voor deelname zijn: € 295,- (excl. BTW) of € 95,- (excl. BTW) voor medewerkers/ leden van organisaties die zijn aangesloten bij de VBNE of die participeren in het Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid.

U kunt zich aanmelden via de website www.veldwerkplaatsen.nl.

Bijlagen

Programma veldwerkplaats wisent

Foto's

Wisent Kraansvlak. Foto: Leo Linnartz.