24 juni 2016

Franse stieren in Kraansvlak kudde

Op 23 juni zijn de twee Franse wisentstieren die in mei bij het Kraansvlak arriveerden, losgelaten uit hun wengebied. Samen met de huidige groep wisenten gaan deze jongvolwassen stieren van 2 en 3 jaar oud een kudde vormen van 16 dieren. Na het vertrek van twee stieren uit het Kraansvlak naar Spanje in augustus vorig jaar, en de verhuizing van acht dieren naar de Maashorst afgelopen maart, is het de volgende belangrijke stap voor het wisentproject.

Om de wisentkudde in het Kraansvlak genetisch en sociaal gezond te houden, is het af en toe nodig om dieren te verhuizen. In 2015 werd een mijlpaal bereikt door de succesvolle verhuizing van twee van de stieren die in het Kraansvlak geboren zijn. Omdat zij verwant zijn aan een groot deel van de kudde, was het tijd om de dieren uit te plaatsen. In de vrije natuur gaan stieren op een gegeven moment hun eigen weg, op zoek naar ander vrouwelijk wisentschoon. Hier helpen we ze een handje. Door het uitplaatsen van de twee stieren konden wij op onze beurt een bijdrage leveren aan het succes van andere (startende) wisentprojecten, zoals wij ooit dieren uit Polen gehaald hebben.

Begin dit jaar volgde een volgende belangrijke stap voor wisenten in Nederland. Er verhuisden acht van onze dieren, allemaal in Kraansvlak geboren, naar het Brabantse natuurgebied de Maashorst. Hiermee werd Nederland een tweede gebied waar wisenten in de natuur leven rijker. Inmiddels is ook op de Veluwe gestart met een wisentproject met dieren afkomstig uit Duitsland. Er lopen nu 30 wisenten in de Nederlandse natuur rond.

Het verhuizen van wisenten moet goed voorbereid worden. Zo dienen de dieren onderzocht te worden op bepaalde ziektes voordat ze vervoerd mogen worden. En soms vind behandeling plaats om te voorkomen dat ingevoerde dieren ziektes meenemen naar hun nieuwe gebied, of juist dat nieuwkomers besmet worden met iets waar de aanwezige dieren prima mee kunnen omgaan. Tijdens de afgelopen verhuizingen heeft het voorbereiden met onze veterinaire specialist Mark Hoyer dan ook volop plaatsgevonden. De Universiteit van Montpellier is daarbij ook een belangrijke partner voor ons.

Omdat wisenten wilde dieren zijn en zij in het Kraansvlak ook niet gewend zijn aan menselijk ingrijpen zoals voeren, is het voor de dieren en de projectleden van belang om zo voorzichtig mogelijk te werk te gaan als dieren getransporteerd worden. Hiervoor is een kraal gebouwd, naar buitenlands voorbeeld, maar door PWN ontworpen zodat deze voldoet aan onze eisen en situatie. De kraal heeft zijn waarde de afgelopen maanden prima bewezen. De dieren konden met zo weinig mogelijk stress en risico voor zowel dier als mens voorbereid worden op hun transport. Ook voor nieuwkomers is de kraal een ideale eerste stap naar hun nieuwe omgeving. De Franse stieren zijn hier dagelijks gemonitord door het zeer betrokken PWN team van boswachters en beheerders. Op 23 juni was de grote dag daar en gingen de stieren hun nieuwe vrijheid en kudde tegemoet. Het regionale tv programma NH Leeft was erbij en maakte mooie beelden (minuut 7:10) van de eerste stappen van de stieren in hun nieuwe leefgebied. Binnen een dag hebben de stieren aansluiting gevonden bij de Kraansvlak dieren. Het uitstekende reukvermogen van wisenten speelt hier vast een rol in bij het vinden van elkaar in het ruim 330 hectare glooiende duinlandschap.

Met de twee nieuwe aanwinsten hopen projectpartners ARK Natuurontwikkeling en PWN dat de stieren een mooie en lange toekomst in het Kraansvlak tegemoet gaan. Tijdens hun eerste jaar in onze duinen zullen we extra op deze dieren letten omdat een overgang niet altijd gemakkelijk is gebleken. Dat hebben wij in het Kraansvlak helaas ook ondervonden, en de eerdere ervaringen zijn uiteraard meegenomen in de verhuizingsvoorbereidingen van deze twee stieren. Naast de extra aandacht vindt zoals altijd veel monitoring plaats door onderzoekers en boswachters. We kijken met gezonde spanning uit naar het afkalfseizoen van volgend jaar, om te zien of de integratie met volledig succes heeft plaatsgevonden. 

Foto's