16 april 2016

Kraamkamer wisenten gaat 10e jaar in

Het Kraansvlakproject, de kraamkamer van wisenten in de Nederlandse natuur geboren, gaat op 24 april zijn 10e jaar in. Sinds de start in 2007 zijn er al 20 kalfjes geboren. Behalve kraamkamer staat het Kraansvlak ook bekend om zijn wetenschappelijk onderzoek. Voor projectpartners PWN en ARK Natuurontwikkeling waren dat onder andere doelen om aan het Kraansvlakproject te beginnen. Het Kraansvlak is een uniek gebied in Europa, alleen hier leven wisenten in het wild die volop bestudeerd worden, zonder bijgevoerd te worden. En daarnaast mag je hier op eigen gelegenheid wandelen over een speciaal pad.

Kraamkamer

Samen met de wisenten die aan het begin van het project uit Polen kwamen, behoren alle hier geboren kalfjes tot het wisentenstamboek, dat in Polen wordt bijgehouden. Voor een groot deel lopen de kalfjes nog in het Kraansvlak rond. Maar sommigen zijn ook verhuisd. Bijvoorbeeld naar Spanje (2015) om daar nieuw bloed in twee bestaande wisentkuddes te brengen. Maar ook dichterbij huis, naar de Maashorst. Dit is, sinds maart 2016, het tweede natuurgebied in Nederland waar wisenten rondlopen. Recent is ook een wisentenproject op de Veluwe gestart. Hier lopen wisenten die uit Duitsland komen. In het Kraansvlak bestaat de kudde uit 14 dieren.

Onderzoek

Tientallen studenten hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan in het Kraansvlak. Hun bevindingen en publicaties van resultaten worden nationaal en vooral ook internationaal actief gedeeld door ARK en PWN. Er zijn namelijk nog veel gaten in de kennis over de ecologie van deze nog altijd bedreigde diersoort. Met onze kennis kunnen nieuwe wisentprojecten in binnenland (Maashorst en Veluwe) en buitenland nog beter van start gaan. Een actieve uitwisseling van kennis en kunde is ook nog steeds één van de belangrijkste doelen van het Kraansvlakproject.

Podryw

Om de wisent dichter bij het publiek te brengen is in bezoekerscentrum De Kennemerduinen te Overveen (nabij het Kraansvlak) een speciale wisenthoek ingericht. Onderdeel daarvan is Podryw. Deze Poolse stamvader van de Kraansvlakkudde is na zijn overlijden in 2014 prachtig opgezet en daardoor nu van heel dichtbij te bewonderen. Via de 3D animatie ‘De virtuele wereld van de wisent’ kan jong en oud heel veel te weten komen over waar wisenten leven, wat hun geschiedenis is, wat ze eten en hoe ze met andere dieren en met mensen omgaan.

Wisentenpad

Voor wie daar niet genoeg aan heeft en zin heeft in een lekkere wandeling: buiten het broedseizoen is er sinds 2012 een wandelpad opengesteld dat door het westelijk deel van het wisentengebied loopt. Dit Wisentenpad is op eigen gelegenheid te bewandelen, met kans op een heuse ontmoeting met de kudde wisenten in het wild. Meer informatie over het project en richtlijnen om gebruik te maken van het pad -zoals minstens 50 meter afstand van de dieren houden- staan aangegeven bij de beide ingangen van het pad. Op excursie gaan met de boswachter behoort ook tot de mogelijkheden.

Informatie

Alle achtergrondinformatie over de Kraansvlakkudde en excursies, is te vinden op deze site. Kijk voor de twee andere wisentprojecten in Nederland op www.allemaalmaashorst.nl en www.wisentopdeveluwe.nl.

Foto's

Wisenten in the water. Photo: Ruud Maaskant