21 juli 2016

Stieren volledig geïntegreerd in wisentkudde

De Franse wisentstieren die eind juni zijn losgelaten in hun nieuwe leefgebied het Kraansvlak, hebben zich binnen een dag aangesloten bij de kudde. Het tweetal maakt sindsdien deel uit van de groep die nu uit zestien wisenten bestaat. Inmiddels zijn de stieren een maand bij de kudde en blijkt dat ze prima zijn opgenomen door de andere wisenten.

De afgelopen maand is gebleken dat de nieuwkomers zich goed aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Ze bevinden zich aan de zijde van de andere wisenten, en vertonen hetzelfde gedrag als de rest van de kudde. Ook zijn de stieren hun wintervacht inmiddels geheel kwijtgeraakt; geen overbodige luxe met dit zomerse weer. De eerste weken werd binnen de kudde volop sociale interactie gezien om de nu geldende hiërarchie na komst van de stieren vast te stellen. Zo gaat een wisent het ‘gevecht’ aan door met de kop tegen elkaar elkaars kracht te meten. We zien dit soort gedrag ook vaak bij jonge wisenten van dezelfde leeftijd die zo spelenderwijs voor zichzelf opkomen.

Op de foto zijn beide Franse stieren te zien (links), waarbij er een het ‘gevecht’ aan gaat met een jonge stier die vorig jaar is geboren in Kraansvlak. De Franse stieren zijn ouder en dat is aan hun grootte duidelijk te zien. 

Foto's

Franse stieren in Kraansvlak kudde. Fotograaf: Ruud Maaskant