22 december 2016

Wisenten vaak te zien vanaf Wisentenpad

Sinds de openstelling van het Wisentenpad op 1 september j.l. worden de wisenten regelmatig gespot vanaf het pad. De toegangsrichtlijnen volgen geeft de beste kans op een rustieke ontmoeting met de kudde.

Het Duinpieperspad wat aan de westkant buiten het wisentgebied ligt, biedt ook regelmatig goed zicht op de wisentkudde. Ook de konik paarden en Schotse hooglanders maken gebruik van het gebied. Bij alledrie de diersoorten zijn individuen uitgerust met een halsbandzender. De informatie die hiervan binnenkomt, wordt gebruikt voor monitoring van de dieren en voor onderzoek. Uit de gegevens blijkt dat de wisenten in september en oktober vooral de struweel- en bosrijke delen van het Kraansvlak gebruikten. Daar deden ze zich volop tegoed aan gevallen eikels. Vanaf november maakt de kudde veelvuldig gebruik van het hele gebied, inclusief de westkant waar het Wisentenpad zich bevind.

Wandelaars die het Wisentenpad gebruiken komen de dieren regelmatig tegen. De dieren zijn bezoek op afstand gewend en laten zich goed zien. Bij beide ingangen van het wandelpad worden de toegangsvoorwaarden duidelijk aangegeven. Het is hier niet toegestaan van het pad af te gaan omdat dit gebied van oudsherre rustgebied is voor de natuur. Het pad is met geelgekopte paaltjes aangegeven. Honden zijn hier niet toegestaan, ook niet aangelijnd. Hardlopen op dit wandelpad wordt afgeraden. 

Bij een ontmoeting met de wisenten en andere grote herbivoren dient een afstand van minstens 50 meter gehouden te worden. De dieren kunnen in dit gebied ongestoord hun route kiezen, geef ze daarvoor de ruimte. De wisenten gebruiken het pad door het geregeld over te steken. Wacht in dit geval tot de dieren overgestoken zijn en doorkruis de kudde niet. Met inachtneming van de richtlijnen is de kans het grootst om de wisenten en hun natuurlijke gedrag goed te kunnen zien.

Vanaf april 2007 leven wisenten in het Kraansvlak. In 2009 werden zij vergezeld door konik paarden en sinds de zomer van 2016 zijn er Schotse hooglanders aanwezig. De wisentkudde is gegroeid naar 16 dieren waarvan het overgrote deel in Kraansvlak geboren is. Wisenten zijn sociale dieren en verplaatsen zich voornamelijk in kuddeverband. Het komt ook voor dat de kudde zich opsplitst in subgroepen. Deze dynamiek zien we de laatste maanden vaker. Kijk dus altijd goed bij gebruik van het Wisentenpad; het kan voorkomen dat de wisenten verspreid in de buurt zijn.

Sinds november 2012 is het Wisentenpad een aantal maanden per jaar opengesteld voor wandelaars. Sindsdien hebben vele bezoekers het pad bewandeld. Voorafgaand aan de huidige openstelling hebben inmiddels meer dan 15.000 bezoeken plaatsgevonden. Bij het Wisentenpad zijn met grote regelmaat betrokken vrijwilligers aanwezig om informatie over het duingebied, het project en de wisenten te geven. De wisenten worden hier geregeld gezien, ook van buiten het Wisentenpad vanaf het Duinpieperspad, en vanaf het wisentuitzichtpunt bij het meer aan de oostkant van het Kraansvlak. Klik hier voor meer informatie over een bezoek aan het gebied.

De foto is gemaakt door onderzoekster Louise Prévot tijdens haar studie naar het foerageergedrag van de wisenten.

Foto's

Wisent op Wisentenpad