13 juli 2017

En toen waren er zes

Binnen anderhalve maand tijd zijn in het Kraansvlak, onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zes wisentkalfjes geboren. Het is duidelijk dat dit duingebied -waar een kudde wisenten al 10 jaar zelfredzaam en in vrijheid leeft- een prima leefgebied is voor deze grote herbivoren.

Het eerste kalfje van 2017, een koetje, kwam op 22 mei ter wereld. Met tussenpozen van een paar dagen tot twee weken volgden de geboortes elkaar op. In totaal is de wisentkudde in het Kraansvlak dit jaar uitgebreid met drie koekalfjes, één stierkalfje en van de twee jongste kalfjes is het geslacht nog niet bekend. Dat brengt het totaal aan geboren kalfjes vanaf de start van het project in 2007 tot op heden op 29 dieren. Een kudde op zich…

Wisenten en kalfjes in het Kraansvlak. Foto: Ruud Maaskant

De wisent, ofwel Europese bizon, is nog steeds een bedreigde diersoort. Ook al leven er -sinds het uitsterven van de laatste wilde wisent in de Kaukasus in 1927- wereldwijd weer zo’n 6.000 wisenten in natuurgebieden en dierenparken, toch is dit aantal nog geen garantie voor het voortbestaan van de soort. Daarom zijn inspanningen zoals in het Kraansvlak belangrijk: het monitoren van gedrag, voedselkeuze, invloed op het landschap én voortplanting leveren belangrijke kennis en feiten. Deze kennis en ervaring helpen bij het bepalen welke keuzes gemaakt moeten worden bij de verspreiding en instandhouding van de soort.

De wisenten die opgroeien in het Kraansvlak zullen op termijn, als de kudde te groot wordt voor het beschikbare voedselaanbod van het terrein, naar gebieden elders in Europa worden uitgeplaatst. Daar kunnen deze Kraansvlak-wisenten dan bijdragen aan de natuurlijke ontwikkeling van het landschap en versterking van de genetische basis van de Europese wisentpopulatie. De wisentkudde in Kraansvlak bestaat nu uit 22 dieren. PWN en ARK Natuurontwikkeling, initiatiefnemers van het project, zijn verheugd dat de kudde door de natuurlijke aanwas een bijdrage kan blijven leveren aan de instandhouding van deze beschermde soort, naast de impact die deze grote grazers hebben op de duinen en de vegetatie in het Kraansvlak.

Foto's

Wisenten en kalfjes in het Kraansvlak. Foto: Ruud Maaskant