16 maart 2017

Jaarlijkse sluiting Wisentenpad weer van kracht

Sinds 1 maart is het Wisentenpad in verband met het vogelbroedseizoen tot 1 september 2017 voor het publiek gesloten. Voor het vijfde jaar op rij hebben recreanten uit het hele land én daarbuiten, vanaf het met gele paaltjes gemarkeerde Wisentenpad, kunnen genieten van de rust en ruimte van het Kraansvlak en van de prachtige natuur in dit van oudsher afgesloten gebied. Maar favoriet voor de meeste bezoekers is toch om een glimp op te vangen van de wisenten die hier sinds april 2007 leven.

Normaal gesproken worden de plekken waar de wisenten zich in het Kraansvlak bevinden op deze website aangegeven. Op dit moment zijn die posities echter helaas niet voor het publiek toegankelijk. Hiervoor is gekozen omdat een aantal bezoekers - vooral tijdens de laatste periode van de openstelling - op eigen gelegenheid is gaan dwalen om in de buurt van de wisenten te komen. Na herhaalde waarschuwingen via onder andere onze social media zijn de GPS posities begin februari van de website gehaald. Het Kraansvlak is een rustgebied waarvoor gedragsregels zijn opgesteld.

Niet alleen de wisenten zijn het afgelopen half jaar vanaf het Wisentenpad vaak te zien geweest. Ook de konikpaarden, damherten, vossen en veel verschillende soorten vogels zijn in beeld gekomen. Typische duinvogels zoals tapuit, graspieper, kramsvogel en koperwiek zijn gespot, maar ook buizerd, havik en torenvalk, de jagers onder de vogels, zijn meerdere malen waargenomen. Dit blijkt uit het logboek van de vrijwilligers, die een onmisbare en zeer gewaardeerde rol vervullen. Zij geven de bezoekers desgevraagd aanvullende informatie over het project en melden bijzondere waarnemingen in een logboek.

Dat het Kraansvlakproject inmiddels ook internationaal in de belangstelling staat, blijkt uit bezoeken uit Duitsland, België en Zwitserland. Maar ook wandelaars uit Drenthe, Gelderland, Brabant en zelfs uit Limburg hebben het afgelopen jaar, zowel in groeps- als gezinsverband, of gewoon voor een solitair ‘rondje om’, dit rustgebied met haar bijzondere bewoners één of meerdere malen bezocht.

Vanaf 1 september 2017 is die gelegenheid weer voor iedereen aanwezig! Dan is het Wisentenpad weer geopend.

Foto's

Wisenten in het Kraansvlak. Foto: Dylan Haanappel