27 juli 2018

Internationale aandacht voor wisentproject

De afgelopen maanden is er in verschillende internationale media aandacht besteed aan het wisentproject in Kraansvlak. Sinds de start van het project in 2007 is het delen van onze ervaringen een belangrijke doelstelling. Dit gebeurt op vele manieren. We delen informatie op de website www.wisenten.nl, onze social media pagina’s en via persberichten, interviews, artikelen, en natuurlijk ter plaatse tijdens publieksexcursies en in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen.

De wisent is een Europese diersoort, die op de Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) als bedreigd wordt aangemerkt. Hoewel er nog veel inzet nodig is, groeit het aantal wisenten de afgelopen jaren gestaag. Goed nieuws dus. Ook wordt er meer en meer bekend over de ecologie van de dieren, onder andere door onderzoek in Kraansvlak.

Het succes van het eerste Nederlandse wisentproject blijft niet onopgemerkt. Zo merken we een toenemende interesse vanuit het buitenland. Regelmatig zijn er bezoekers van buiten Nederland verwelkomd op het Wisentenpad, en ook online is er een schare fans van buiten de landsgrenzen.

De afgelopen periode is er in diverse internationale media bericht over het wisentproject in Kraansvlak die vorig jaar het 10-jarig jubileum vierde. Er zijn artikelen verschenen op Mongabay en de Guardian, gevolgd door radio interviews op BBC Radio 4 en TalkRADIO (beide Verenigd Koninkrijk). Zie voor een overzicht https://www.wisenten.nl/en/media. Het project werd, ook in de Guardian, genoemd in twee artikelen: Bringing back bison – and more tales of animal hope, en Rewilding success stories - Reintroduction programmes of animals driven from their once-natural habits are a cause for optimism. Een foto van PWN boswachter Ruud Maaskant verscheen in The week in wildlife – in pictures. Naar aanleiding van het artikel in de Guardian werd het project genoemd in andere media over heel Europa; van België in De Morgen en Het Nieuwsblad, Spanje, Kroatië (hier en hier), Slovenië, een magazine in Hongarije, en The Week Junior in Engeland. En er volgt nog meer de komende maanden, houd daarvoor onze social media pagina’s in de gaten!

Foto's

Kudde wisenten in Kraansvlak. Foto: Ruud Maaskant